BEOGRAD - DEN HAAG

book
dimensions: 24 x 17 cm
352 pages
isbn 90-73799-37-6

publisher: Stroom
concept: Wim Cuyvers, Filiep Tacq
website: Dominique Callewaert
design: Michael Bussaer and Andreia Martins

"Beograd-Den Haag, over de onmogelijkheid van het plannen", is een (gedeeltelijk) gedrukt en gebonden boek, waarbij bepaalde delen (enkel) via deze site kunnen gedownload worden.
Het boek bevat bijdragen van studenten, werken van autonome kunstenaars, ontwerpers en schrijvers. Sommige bijdragen kwamen tot stand naar aanleiding van werkateliers, lezingen en debatten in Belgrado en in Den Haag, sommige waren onafhankelijke initiatieven van de deelnemers.

Het Boek 'Beograd - Den Haag, over de onmogelijkheid van het plannen' is een initiatief van Stroom, haags centrum voor beeldende kunst, Design Academy Eindhoven, Department Public Space, Jan Van Eyck Academie, Design Department, Maastricht en Cine Rex, Belgrado.

"Beograd-Den Haag, About the Impossibility of Planning", is a (partially) printed and bound book, for which certain parts can (only) be downloaded from this site.
The book contains contributions by students, works of autonomous artists, designers and writers. Some contributions were realized on the occasion of workshops, lectures and debates in Belgrade and The Hague, some were independent initiatives of the participants.

The book 'Beograd - Den Haag, about the impossibility of planning' is an initiative of Stroom, The Hague center for the visual arts, Design Academy Eindhoven, Department Public Space, Jan Van Eyck Academie, Design Department, Maastricht and Cine Rex, Belgrade.