WAYS OUT: to find the right way in

Kritische utopisten

Kunstenaars en architecten maken plannen voor een betere wereld en toetsen hun kritische visie aan de praktijk. Daarmee prikkelen zij betrokkenen tot verbeelding en stelden zij de eigen discipline ter discussie.

De presentatie bij Stroom functioneerde als een etalage voor hun ideeën. Zo richtten One Architecture + Berend Strik (NL) zich op individuele situaties. Zij toonden hun ondogmatische aanpak van het programma van eisen voor de huisvesting van oudere kunstenaars. Nils Norman (GB) richtte zich op buurtgemeenschappen. Hij deed een voorstel voor een ‘eetbaar park' en liet zien hoe hij kennis verspreidt via zijn Geocruiser-bus en bibliotheekfiets. Kyong Park (VS) werkt op stedelijke schaal. Met name het desolate centrum van Detroit gaat hem ter harte dat hij samen met de achtergebleven bewoners nieuw leven inblaast. Ocean Earth (VS), met o.a. Peter Fend, beziet de energiepolitiek op wereldomvattende schaal en verklaart aan de hand van onontkoombare informatie hoe hierdoor de machtsverhoudingen in de wereld worden bepaald.

Boris Gerrets en Ronald van Tienhoven filmden elke deelnemer op locatie en stelden vier afzonderlijke documentaires samen.

Symposium
Ter afsluiting van de presentatie Ways Out kwamen de deelnemers op donderdag 25 april 2002 nog een keer samen om ieder afzonderlijk te discussiëren met deskundigen op hun gebied.

Samenstelling en idee
Liesbeth Bik, Arnold Mosselman

Achtergrondinformatie
Achtergrondinformatie over deelnemende kunstenaars en architecten.
Achtergrondinformatie over Ocean Earth.

Speciale links
Links naar relevante websites

Ways Out: installatie Nils Norman
Ways Out: installatie Ocean Earth
Ways Out: installatie One Architecture + Berend Strik