Wat voor weer zou het zijn in Den Haag?

Aanleiding voor de zomertentoonstelling bij Stroom vormde het geactualiseerde documentatiebestand van de kunstenaars die in Den Haag wonen en werken. Leidraad bij de keuze van de werken was een relatie in de breedste zin met stad en openbaarheid. Bij het doornemen van de documentatiemappen keken we hoe het stedelijke of de natuur aanleiding is voor het werk. Bij elkaar werden 19 kunstenaars getoond in 5 presentaties, waarvoor Bas Witlox drie af- zonderlijke paviljoens en een informatiewand bouwde die per keer anders werden gearrangeerd. Tevens was er een documentatie van kunst in de openbare ruimte: projecten die recent in samenwerking met Stroom in Den Haag zijn gerealiseerd. Deelnemers waren:

deel I
schilderijen: Erik Batstra, Bill Bogaarts, René de Haan
grafiek: Wim Bettenhausen
beelden: Yumiko Yoneda

deel II
film en video: Marlies Adriaanse & Mariska Streefland, Channa Boon, Gerard Holthuis

deel III
schilderijen: Christie van der Haak, Mark de Weijer
dia-presentatie: René Klarenbeek

deel IV
schilderijen: Elsa Hartjesveld, Alex Verduyn de Boer
documentaire: Sytske Osorio Lobato-de Jong
installatie: Elizabeth de Vaal

deel V
installatie: Pieter Hoogeveen
frottages: Ton Martens
schilderijen: Rien Monshouwer