1951 DHZW 2007: Ingekomen stukken/Den Haag ZuidWest

Twee bijzondere presentaties bij Stroom Den Haag dragen de inscriptie ‘1951 DHZW 2007', die verwijst naar de ruim vijftigjarige geschiedenis van kunsttoepassingen aan gebouwen en kunst in de openbare ruimte in de wederopbouwwijk Den Haag ZuidWest.

Zie ook: '1951 DHZW 2007: 'Toekomstig erfgoed'

‘Ingekomen stukken/Den Haag ZuidWest'
Stroom Den Haag houdt iedere twee jaar onder de titel ‘Ingekomen stukken' een presentatie van voorstellen en documentatie die kunstenaars insturen naar aanleiding van een publieke oproep. Dit jaar is die oproep gerelateerd aan de herstructurering van wederopbouwwijken, zoals Den Haag ZuidWest. De presentatie vormt een rijke bron aan actuele informatie over kunstwerken en -toepassingen in de openbare ruimte. Tegelijkertijd biedt het een platform waarbij geïnteresseerden, potentiële opdrachtgevers en kunstenaars van gedachten kunnen wisselen over de rol die beeldende kunst kan spelen bij de herstructurering van een dergelijke wijk.

Link naar webdossier 1951 DHZW 2007

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door de Mondriaan Stichting, Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed.

foto: Ontwerp Huug Schipper
Ingekomen Stukken, 2007
foto: Rob Kollaard
Ingekomen Stukken, 2007
foto: Stroom Den Haag
Ingekomen Stukken, 2007
foto: Stroom Den Haag