Observatorium: 'observations on the present state'

19 april t/m 14 juni 2009
Locatie: Hogewal 1-9
opening: zaterdag 18 april 2009, 17 uur
Voorafgaand om 16 uur een inleidend gesprek met: Arno van Roosmalen & Bram Esser; Patrick van der Klooster (directeur AIR) & Observatorium.


De kunstenaarsgroep Observatorium heeft in tien jaar een indrukwekkend internationaal oeuvre tot stand gebracht van tijdelijke en permanente beelden in het publieke domein. Stroom Den Haag presenteert het eerste grote overzicht van deze projecten. Schrijver/filosoof Bram Esser reist als verkenner naar locaties waar Observatorium heeft gewerkt om vast te stellen in hoeverre de idealen en daden van Observatorium hun weerklank vinden in de huidige situatie. Als gastheer/verteller zal hij de tentoonstelling begeleiden en geeft ‘observations on the present state' daarmee een unieke vorm van retrospectief.
Weblog van gids/verkenner Bram Esser

De projecten van Observatorium zijn vrijwel zonder uitzondering bedoeld om gelegenheid te creëren voor concentratie, contemplatie en observatie. Het zijn vaak monumentale kunstwerken langs snelwegen, in stadsparken, nieuwbouwwijken en industrieel erfgoed. Een voorbeeld dat vele automobilisten zullen kennen is het paviljoen bij het verkeersknooppunt Nieuw-Terbregge (Rotterdam). Zelf schrijven de kunstenaars: 'Observatorium richt zich op mijmeringen, plezier en ontspanning, de behoeften van het individu, de liefde voor dingen'. Het werkterrein is beeldende kunst; de thematiek is onder meer ontleend aan architectuur en landschapsontwerp.

Het schilderij 'St. Hiëronymus in zijn studievertrek' (ca.1460) van Antonello da Messina staat aan de basis van Observatoriums werk. Het toont elementen die ook in de tentoonstelling terugkeren: een podium, kasten, beelden, teksten, dieren en een mens die verhaalt, leest en beschouwing symboliseert.

De geschiedenis van Observatorium wordt verhaald door verkenner Bram Esser die aan de hand van de topografische coördinaten twaalf werken van Observatorium heeft bezocht. Hij formuleert, verbeeldt en bevraagt. Zijn reis langs de werken, het reisverslag, de afbeeldingen en de souvenirs zijn attributen van de presentatie. De verzamelde bevindingen, zijn fysieke aanwezigheid in een speciaal voor deze constellatie te bouwen installatie, de interactie met de bezoekers en het archief van Observatorium vormen de kern van dit retrospectief.

Publicatie
Sinds 1997 werken de kunstenaars Geert van de Camp, Andre Dekker en Ruud Reutelingsperger samen onder de naam Observatorium. Dit jaar verschijnt het boek ‘Big Pieces of Time', een kunstenaarsboek over de ontwerpfilosofie van Observatorium bij Uitgeverij 010.

Bram Esser (Apeldoorn, 1976) studeerde filosofie in Groningen en werkt tegenwoordig  als schrijver/publicist met een voorliefde voor de stad, architectuur, en het stedelijk leven. Hij was o.m. betrokken bij publicaties als FARB: Moderne Architectuur in Groningen; AU! 'Bouwen aan de architectuur van de Zorg' en schreef het scenario voor de onlangs verschenen graphic novel 'The Society Club'.

Referenten
De tentoonstelling van Observatorium is de eerste in een reeks 'referenten'. Binnen het beleid en het programma van Stroom spelen kunstenaars en -collectieven een grote rol. Enkele daarvan zijn te beschouwen als richtinggevend. Met het doel scherp en geïnspireerd te blijven, wil Stroom aan deze kunstenaars expliciet aandacht besteden.

Met dank aan:
Mondriaan Stichting Amsterdam, Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst Amsterdam.

Download de tentoonstellingstoelichting (pdf bestand).
Foto's van de opening en opbouw: klik hier.

Links
Observatorium Blog
Website Observatorium
Website Bram Esser

observations on the present state
foto: Observatorium
observations on the present state
foto: Observatorium
observations on the present state / Bram Esser
foto: Observatorium
Bram Esser met twee bezoekers
foto: Stroom Den Haag
observations on the present state
foto: Observatorium
observations on the present state
foto: Observatorium
observations on the present state
foto: Observatorium
observations on the present state
foto: Observatorium
observations on the present state
foto: Rob Kollaard
observations on the present state
foto: Rob Kollaard
observations on the present state
foto: Rob Kollaard
observations on the present state
foto: Rob Kollaard
Observatorium, Dorpsgezicht, Heino (NL), 2008
foto: Observatorium
Observatorium, Hallenhaus - A57exit9, Halde Norddeutschland, Neukirchen-Vluyn (D), 2006
foto: Observatorium
Observatorium Nieuw-Terbregge A20, Rotterdam, 2001
foto: Observatorium
Antonello da Messina, St. Hiëronymus in zijn studievertrek, circa 1460