Positions: Elsewheres

25 februari - 2 juli 2023
Locatie: Stroom, Hogewal 1-9, Den Haag
Open: woensdag t/m zondag, 12:00-17:00 uur
Officiële opening: zaterdag 25 februari, 17:00 - 20:00

De tentoonstelling Positions: Elsewheres presenteert het werk van 5 kunstenaars: Andrius Arutiunian, Louis Braddock Clarke en Zuzanna Zgierska, Iliada Charalambous, Anastastija (Nastija) Kiake, en Narges Mohammadi. De werken die deze kunstenaars dit voorjaar bij Stroom tonen verhouden zich allen tot een plek buiten de muren van de tentoonstellingsruimte en richten zich op meerdere locaties elders. Ze bieden een alternatieve voorstelling van de grenzen van gevestigde systemen en stellen de definitie van ‘het publieke domein' ter discussie. Daarmee verwijzen ze o.a. naar de identiteit van de stad Den Haag; een stad die wordt gekenmerkt door haar relatie tot elders. Als zetel van politieke macht, maakt het wetten en regeert het een natie. Ze werkt mee aan en onderhoudt systemen die de grenzen van Europa bepalen. En als een site van internationaal recht probeert de stad gerechtigheid te bieden op het wereldtoneel. Veel in Den Haag wordt bepaald door het aansturen van systemen en relaties op andere plaatsen. Tegelijkertijd beïnvloeden die plekken elders op hun beurt weer Den Haag.

Op eenzelfde manier hebben de werken in Positions: Elsewheres betrekking op een veelheid van plekken buiten de tentoonstellingsruimte. In sommige gevallen zijn deze concreet en dichtbij; gericht op de buurt en de inwoners van de stad, zoals het werk van Iliada Charalambous en Narges Mohammadi. In andere werken kunnen de verwijzingen breed en gefragmenteerd zijn en te maken hebben met onze Europese grenzen, of diffuus in tijd en ruimte zoals het werk van Louis Braddock Clarke en Zuzanna Zgierska gebaseerd op astronomische vondsten die zich in Den Haag bevinden.  

Aan elk van de bijdragen staat een 'wat als?' vraag ten grondslag - en stelt het een alternatief voor de gevestigde orde voor. Ze visualiseren processen en systemen die zich mogelijk in het volle zicht verbergen. Positions: Elsewheres daagt de kijker uit om na te denken over alternatieve vormen van burgerschap.  
 

Programmalijn Positions
Stroom Den Haag is in 2022 gestart met de programmalijn Positions. Het biedt een podium aan Haags talent met zowel nieuw werk als werk in uitvoering, en toont daarmee de grote diversiteit van hun praktijk. Naast tentoonstellingen is er ook ruimte voor artistiek onderzoek, experimentele presentaties, lezingen, performances en nog veel meer.

Het programma Positions komt tot stand met steun van de Gemeente Den Haag.

Louis Braddock Clarke en Zuzanna Zgierska, 'Hard Drives from Space'
foto: courtesy of the artists
Andrius Arutiunian
foto: courtesy of the artist
Iliada Charalambous, 'What Could We Be? Visions of Art', 2021
foto: Tommy Smits
Anastastija (Nastija) Kiake
foto: courtesy of the artist
Narges Mohammadi
foto: courtesy of the artist