OmBouwen / ReStructure

Drie benaderingen van intelligent bouwen

23 september t/m 11 november 2007
Locatie: Hogewal 1-9

17 oktober 2007, 20:00 uur
Lezing OmBouwen/ReStructure
m.m.v. Jan Jongert (2012Architecten), Ed van Hinte (Lightness Studios) en Onno van Sandick (Ministerie van VROM).

26 november 2007, VPRO Televisie
Tegenlicht: Afval = voedsel (deel 2)

over de Cradle to Cradle filosofie
bekijk hier deel 1 (uitgezonden in  2006)

Superuse, Building Lightness, Cradle to Cradle.
Bij intelligent bouwen is er sprake van een samenspel van technologische ontwikkeling, integratie van functies, ethiek en een radicaal nieuwe designopvatting. Het draait om duurzaamheid en hergebruik, vernieuwing en creativiteit. Het kan namelijk allemaal veel slimmer. Waarom nog lange transportlijnen om afval te verwerken? Sluit afvalstromen kort rond bouwprojecten en hergebruik het beschikbare materiaal. Maak gebouwen veel lichter dan nu gangbaar is. Het kán en scheelt energie en materiaal. Neem de ontmanteling van een gebouw of een product in het ontwerp mee, zodat afval weer grondstof voor een volgend product of voor volgend leven wordt. Velen denken dat intelligent bouwen dé revolutie van de 21ste eeuw zal worden.

De Zwarte Madonna hergebruikt!
De tentoonstelling ‘OmBouwen/ReStructure' maakt duidelijk dat de drie benaderingen van intelligent bouwen, namelijk hergebruik (Superuse), lichte constructies (Building Lightness) en cradle to cradle, weliswaar verwante maar toch verschillende invulling aan deze uitgangspunten geven.
Superuse blikt terug. Het gaat erom alles wat al beschikbaar is opnieuw te gebruiken. Zo worden in de tentoonstelling de aluminium kozijnen uit de gesloopte Zwarte Madonna hergebruikt. Cradle to cradle richt zich op de toekomst met ontwerpen die hoogwaardig hergebruik moeten garanderen en spiegelt zich aan de natuur, waar bij elke cyclus waarde wordt toegevoegd: 'upcycling'. Building Lightness voegt daaraan de minimalisatie van inspanning en energieverbruik toe door het ontwerpen van slimme constructies.

Superuse (010 Publishers), het recente boek over bouwen met hergebruik  vormde de aanleiding om de Rotterdamse initiatiefnemers 2012architecten uit te nodigen de tentoonstelling vorm te geven. Teneinde de Superuse-ontwerpmethodiek te optimaliseren heeft 2012 Architecten de Stichting Recyclicity opgericht.  Het uitgangspunt is om afval bruikbaar te maken voor de bouw, met zo min mogelijk toegevoegde energie voor transport en verwerking.
www.superuse.org

Building Lightness, een initiatief van de stichting Lightness Studios, opgericht door Ed van Hinte (publicist op het gebied van vormgeving en techniek), stimuleert de ontwikkeling en toepassing van lichtgewicht constructies en minimalisatie van te transporteren massa. Lichtheid bespaart op energie en materiaal, voert de productiviteit op, versnelt en flexibiliseert. Kortom lichtheid is efficiënter
www.lightness-studios.nl

De centrale gedachte van de Cradle to Cradle-filosofie van de Amerikaanse architect William McDonough en de Duitse chemicus Michael Braungart is om de industrie te transformeren door een volledig ecologisch intelligent ontwerp. Afval is een ontwerpfout. Alles moet volledig te recyclen zijn. Producten worden zo ontworpen dat ze gemakkelijk te demonteren zijn ('design for disassembly') zodat de materialen dan weer gebruikt kunnen worden als voedsel in de natuur, de'biosfeer', of opnieuw kunnen functioneren in een volgend ontwerp, in de 'technosfeer'.
www.mbdc.com

Lezing William McDonough: The wisdom of designing Cradle to Cradle (You Tube).

Website Cradle to Cradle chronology
Lijst met bronnen, publicaties, evenementen, interviews, mijlpalen etcetera.

Publicatie
'Superuse. Constructing new architecture by shortcutting material flows'

Tekstbijdragen: Ed van Hinte, Jan Jongert, Césare Peeren
Vormgeving: Erik Wong
Taal: Engels
Prijs: € 19,50
Uitgever: 010 Publishers


Gedurende de tentoonstelling is dit boek ook verkrijgbaar bij Stroom.

Bekijk hier foto's van de opbouw van de tentoonstelling.

Recycloop
foto: 2012Architecten
overzichtsfoto bij Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard
overzichtsfoto bij Stroom Den Haag: Superuse
foto: Rob Kollaard
opening OmBouwen/ReStructure
foto: Allard van der Hoek
overzichtsfoto bij Stroom Den Haag: Building Lightness
foto: Rob Kollaard
overzichtsfoto bij Stroom Den Haag: Building Lightness
foto: Rob Kollaard
WoBo (The World Bottle)
aluminium kozijnen in gesloopte Zwarte Madonna
foto: Stroom Den Haag
de sloop van de Zwarte Madonna
foto: Stroom Den Haag
omslag publicatie Superuse
foto: Millegomme (omslagfoto)