After Neurath: Like sailors on the open sea

25 februari t/m 8 april 2007
Locatie: Hogewal 1-9

'We are like sailors who have to rebuild their ship on the open sea, without ever being able to dismantle it in dry dock and reconstruct it from the best components.'
- Otto Neurath

In de afgelopen jaren is er vanuit beeldende kunst, vormgeving, filosofie, cultuurtheorie en stedenbouw een hernieuwde interesse voor het werk van de Oostenrijkse utopisch filosoof Otto Neurath (1882-1945). Met de manifestatie ‘After Neurath' verdiept Stroom zich in de vraag wat deze architect van moderniteit, deze sociaal ingenieur, ons vandaag de dag kan leren. De tentoonstelling 'After Neurath: Like sailors on the open sea' brengt een groep kunstenaars samen van wie het werk in belangrijke mate voortvloeit uit dat van Otto Neurath. Vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid, onderzoeken zij in hun werk het opbouwen van een betere toekomst, de samenvoeging van verschillende kennisgebieden, en de verbreding van het denkkader door de (her)schikking van informatie. Onderwerpen die sterk verbonden zijn met de sociaal-democratische idealen uit het verleden, en die nu, aan het begin van de 21ste eeuw, ondergeschoven lijken te worden in een cultuur van individualisme, consumentisme, en onverschilligheid.

De deelnemende kunstenaars zijn:
Gerd Arntz (D/NL), die met Otto Neurath en Marie Reidemeister (O) samenwerkte aan de ontwikkeling van het Isotype. In de tentoonstelling zijn onder meer voorbeelden te zien van de International Foundation for Visual Education, dat Neurath tijdens zijn verblijf in Den Haag (1934-'40) oprichtte.

Bureau d'études (F) toont het meest recente werk uit een serie waarin de vaak onzichtbare links tussen diverse instanties (industrie, overheid) die ons leven beïnvloeden, worden blootgelegd.
website Université Tangente

Alice Creischer & Andreas Siekmann (VS/D) tonen een serie waarin de vorm en beeldtaal van Neurath en Arntz worden ingezet om hedendaagse kwesties te bespreken.
© Generali Foundation Collection.

Stephan Dillemuth's (D) recente werk houdt zich bezig met groepen die collectief bekend werden onder de naam Life Reform Movement. Vaak herbergden zij de kern van tegenstrijdige ideeën, zoals bohemianisme, modern socialisme en nazisme.
website Society of Control

Chad McCail (GB) stelt d.m.v. pamflettistische -aan cartoons ontleende- beeldtaal, de geldgestuurde economie ter discussie.
website Chad McCail

Oliver Ressler (O) richt zich op concepten en modellen voor alternatieve economische structuren en maatschappijvormen, die allemaal het kapitalistische systeem verwerpen.
website Oliver Ressler

Thomson & Craighead (GB) gaan uit van het gegeven dat sjablonen waarin informatie wordt gepresenteerd -bijvoorbeeld die van het web- zelf betekenis genereren.
website Thomson & Craighead

Curator: Steve Rushton.

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door: Mondriaan Stichting, gemeente Den Haag, Ambasssade van Oostenrijk, Goethe-Institut Rotterdam, Gemeentemuseum Den Haag.


Een tentoonstelling in het kader van de manifestatie After Neurath.

foto: ontwerp Studio Tint (Huug Schipper)
overzichtsfoto bij Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard
overzichtsfoto bij Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard
overzichtsfoto bij Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard
installatie Oliver Ressler
foto: Oliver Ressler
overzichtsfoto bij Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard
Oliver Ressler
Chad McCail
Bureau d'études
Stephan Dillemuth
Chad McCail
Thomson & Craighead