Aanmoedigingsprijs 2020

Marlot Meyer, Narges Mohammadi, Mischa Lind & Tudor Ulrich

Jaarlijks reikt Stroom de Aanmoedigingsprijs uit aan een of meerdere afgestudeerden van de KABK (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag). De prijs bestaat al sinds 1991 en wordt niet alleen gewaardeerd vanwege het prijsbedrag, maar vooral vanwege de erkenning en de stimulans die het biedt in de verdere ontwikkeling van het kunstenaarschap.


De jury (zie onderaan de pagina) heeft dit jaar de Stroom Aanmoedigingsprijs van € 3.000,- toegekend aan: Marlot Meyer (BA Interactive/ Media/ Design), Narges Mohammadi (BA Fine Arts), Mischa Lind & Tudor Ulrich (BA ArtScience).

Juryrapport Stroom Aanmoedigingsprijs 2020

De toekenning van de Stroom Aanmoedigingsprijs is dit jaar in veel opzichten een bijzonder evenement geworden. Niet alleen is het de 30ste keer dat de Aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt, maar in 2020 vieren zowel Stroom Den Haag als FKA Witte de With in Rotterdam en Casco Art Institute: Working for the Commons in Utrecht hun 30-jarig bestaan. Deze drie instellingen waren van plan om in het kader van hun jubileum samen hun gemeenschappelijke artistieke verbondenheid te vieren. Het feestelijke zomerevenement dat we voor ogen hadden, moest echter worden afgelast vanwege Covid-19. Ter gelegenheid van de Aanmoedigingsprijs heeft Stroom de drie jubileuminstellingen weer bij elkaar gebracht. Voor deze speciale gelegenheid heeft de jury drie prijzen uitgereikt, in plaats van één winnaar aan te wijzen en twee genomineerden. En ook werd het prijzengeld verhoogd naar € 3.000,-.

Marlot Meyer (BA Interactive/ Media/ Design) herinnerde de jury aan het belang van speelsheid en experiment, het belang van bemiddeling. Door verschillende platforms te combineren wordt de relatie tussen technologie en het lichaam belicht en wordt getoond welke invloed deze relatie op de kijker heeft. Meyer brengt technologie, fysieke en performatieve actie samen in een multisensorisch werk. De presentatie is ook goed doordacht waar het de interactie met het publiek betreft; de bezoekers worden direct bij het werk betrokken, zowel op locatie als daarbuiten. Meyer heeft medestudenten bij het project ingezet - niet alleen bij de realisatie ervan, maar ook bij de activering op locatie.
graduation2020.kabk.nl/students/marlot-meyer

In het geval van de tweede winnaar, Narges Mohammadi (BA Fine Arts), waren het ook community building, de vindingrijkheid van de kunstenaarsgroep op de academie en hun onderlinge samenwerking die haar in staat stelden om het arbeidsintensieve werk te maken. Het werk zelf benadrukt voor de jury het belang van kunst voor herinnering en herdenking, en het belang om fysiek, met de handen, te werken aan beelden die spreken over het heden en het verleden.
graduation2020.kabk.nl/students/narges-mohammadi

De jury was gefascineerd door de speelse, fantasierijke wereld van Mischa Lind en Tudor Ulrich (BA ArtScience), het resultaat van een intense samenwerking en vriendschap. Het is een wereld op zich, waar codes worden gehanteerd die alleen van toepassing lijken te zijn in een wereld die kunstenaars hebben gecreëerd en uitgevonden.

Het viel de jury op dat elk van deze drie installaties een eigen wereld creëert, waarbij de nadruk wordt gelegd legt op de onderlinge afhankelijkheid van kunstenaars en hun omgeving bij het tot stand brengen van hun werk.
De werken houden zich ook bezig met belangrijke kwesties van deze tijd, en met name van dit jaar: technologie, natuur, dood en rouwprocessen. En hoe een gesloten omgeving kan worden opengebroken, want dat is wat de kunstenaars doen en bereiken met hun werk.

En ten slotte wil de jury ook wijzen op de hoge kwaliteit van de kunstenaarsboeken die veel van de studenten hebben gemaakt als onderdeel van hun afstudeerpresentaties.
Het was opvallend hoe alle studenten de vorm en inhoud van hun boeken hadden uitgewerkt. In sommige gevallen resulteerde dat in buitengewoon professionele publicaties.

Jury Aanmoedigingsprijs 2020
Binna Choi (directeur Casco Art Institute: Working for the Commons, Utrecht), Sofía Hernández Chong Cuy (directeur FKA Witte de With, Rotterdam) en Moe Kim (kunstenaar en winnaar van de Aanmoedigingsprijs 2019).

KABK Graduation Show 2020
Van 10 t/m 13 september 2020 presenteerden de kunst- en designstudenten hun eindexamenwerk in het academiegebouw van de KABK aan de Prinsessegracht 4 in Den Haag. >> bekijk de werken op het online platform: graduation2020.kabk.nl

Overzicht Stroom Aanmoedigingsprijzen 1991-heden: klik hier.

Aanmoedigingsprijswinaars 2020
foto: Jamal Ageli, courtesy KABK
Eindexamenpresentatie Marlot Meyer, 2020
foto: Charlotte Brand, courtesy KABK
Eindexamenpresentatie Marlot Meyer, 2020
foto: Charlotte Brand, courtesy KABK
Eindexamenpresentatie Narges Mohammadi, 2020
foto: Eric de Vries, courtesy KABK
Eindexamenpresentatie Narges Mohammadi, 2020
foto: Eric de Vries, courtesy KABK
Eindexamenpresentatie Mischa Lind & Tudor Ulrich (buiten)
foto: Charlotte Brand, courtesy KABK
Eindexamenpresentatie Mischa Lind & Tudor Ulrich (binnen)
foto: Charlotte Brand, courtesy KABK