Walking Seminars

What are artistic ways to navigate the future of public space in The Hague

1 januari t/m 30 juni 2021
https://walkingseminar.org


Als onderdeel van onze programmalijn Antropologie van de publieke ruimte, waarbij nieuwe methoden en vormen worden verkend om je te verhouden tot de publieke ruimte, onderzoeken Christian Ernsten en Dirk-Jan Visser via het project Walking Seminars - What are artistic ways to navigate the future of public space in The Hague, hoe we ons in deze tijd zouden moeten en kunnen verhouden tot actuele sociaal-maatschappelijke vraagstukken. De vorm die ze daarvoor gebruiken is die van de stadswandeling.

In de periode april-juni 2021 zullen vier afzonderlijke ‘seminars' worden georganiseerd met de focus op een prangende sociaal-maatschappelijke ontwikkeling op stedelijk niveau, elke keer in een ander deel van Den Haag. Voor elke seminar zullen een kunstenaar en een wetenschapper de opdracht krijgen om onderzoek te doen dat verband houdt met de specifieke thematiek van de wandeling. Meer informatie over de deelnemers, de data en de wijken of stadsdelen waar de seminars plaats zullen vinden, volgt later.

Wat zijn die thema's die nu van belang zijn voor de stedelijke omgeving? Wat is de huidige opzet van de publieke ruimte in Den Haag en hoe zit het met ons denken over die ruimte als plek voor ontmoetingen, voor het samenkomen van mensen en ideologieën? De resultaten van het onderzoek zullen eind juni 2021 publiek worden gemaakt via een serie van podcasts.

Wandel seminar in Groningen
foto: © Dirk-Jan Visser