Stadsklas 2016

Na drie inspirerende Stadsklassen in 2015, werd de Stadsklas in 2016 vervolgd met een Stadsklas naar Rotterdam en naar Stadsklas naar Hoog Catharijne Utrecht.
De Stadsklas gaat over het ontdekken, ervaren en overdragen van vaardigheden die nodig zijn om nu en in de toekomst ruimtelijke opgaven aan te pakken. Dat overdragen gebeurt niet in theorie, met een boek of binnen in een zaaltje, maar in de praktijk, op locatie, in de buitenlucht, in beweging en in gesprek met elkaar. Learning by doing!
http://stadsklas.nl

Stadsklas is een initiatief van Stroom Den Haag en komt tot stand in nauwe samenwerking met Willemijn Lofvers, Hans Venhuizen, Tim Devos en Golfstromen

Dinsdag 25 oktober 2016
Stadsklas Utrecht
- Hoog Catharijne
Ruimtelijke Conversaties
Naar Hoog Catharijne met gidsen Ester van de Wiel (ontwerper) en Lotte van den Berg (theatermaker).
>> lees meer en lees verslag op ArchiNed

Zaterdag 21 mei 2016
Stadsklas Rotterdam
Flourishing Waste

Met o.a. Hans Jungerius, Floris Schiferli, Duzan Doepel.
> lees meer  en lees het verslag op archined


Stadsklas
De Stadsklas is een nieuw soort opleiding voor de ruimteveranderaar: de persoon die zich op uiteenlopende manieren bezig houdt met het ontwikkelen of veranderen van ruimte. Dat kunnen stedenbouwers zijn, ontwerpers of architecten, maar ook kunstenaars, onderzoekers en ondernemers. De Stadsklas is georganiseerd rond vaardigheden die nodig zijn om nu en in de toekomst ruimtelijke opgaven aan te pakken. Deze vaardigheden komen voort uit een bepaalde mentaliteit, een manier van kijken en denken die leidt tot een specifieke manier van doen. Tijdens zogenaamde Stadsklasdagen maken diverse gidsen aan de hand van hun eigen praktijk deelnemers deelgenoot van de manier waarop ze bepaalde vaardigheden hebben ingezet of juist hebben ontwikkeld door die praktijk.

De Stadsklas komt tot stand met dank aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Stadklas 2014 >> lees meer
Stadsklas 2015 >> lees meer

Ester van de Wiel, 'De Tuinfabriek' ihkv 'Call of the Mall', 2014
foto: Studio Ester van de Wiel
Stadsklas Rotterdam: Flourishing Waste
foto: © Alexandru Matei
Stadsklas Rotterdam: Flourishing Waste
foto: © Alexandru Matei
Stadsklas Rotterdam: Flourishing Waste
foto: © Alexandru Matei