De Campagne

Een tiental kunstenaars van wie opvattingen over kunst in de openbare ruimte werden verwacht, werd door Stroom uitgenodigd een voorstel te doen voor een werk op een zelf gekozen locatie in Den Haag, waarbij vooraf zo min mogelijk beperkende voorwaarden werden opgelegd. Aan het slot van De Campagne (begin 1993), waarbij het initiatief grotendeels bij de deelnemende kunstenaars was gelegd, werd een tweedaags symposium gehouden met als onderwerp De rol van de opdrachtgever.

Projecten van:

Andrea Blum

Eric Colpaert

Harmen de Hoop

Philip van Isacker

John Knight

Arno van der Mark

Norbert Radermacher

Q.S. Serafijn

Raoul Teulings

Niet gerealiseerde plannen van Toine Horvers, Joep van Lieshout/ Klaar van der Lippe, Hermann Pitz, Egied Simons en Harry Vandevliet.

John Knight, 'Kikkerbel'
Andrea Blum, Surveillance stations
Harmen de Hoop, Wachtkamer 34 NS (1992-1995)
foto: courtesy the artist