Greenspotting Haaglanden: manifestatie

'Greenspotting Haaglanden' is een manifestatie over de dynamische relatie tussen stad en land en de betekenis van groen voor Den Haag. Het vindt plaats in het kader van het Europese onderzoeksproject PLUREL (Peri-urban Land Use Relationships). PLUREL richt zich op de duurzame transformatie van groene gebieden in metropolitane regio's in Europa, waaronder Haaglanden. Een tentoonstelling, een catalogus en de Stroom Travel maken de dynamische stedelijke omgeving van Den Haag zichtbaar en beleefbaar. Het debat en het ontwerpatelier gaan in op de concurrentiekracht van de regio Haaglanden. Er is een folder met informatie over de gehele manifestatie beschikbaar bij Stroom Den Haag.

Het programma is samengesteld door Stroom Den Haag, Hogeschool Van Hall Larenstein (Wageningen UR) en DJSA Architecture & Interior in samenwerking met Alterra Wageningen en Stadsgewest Haaglanden.

PROGRAMMA-OVERZICHT

Greenspotting Haaglanden: tentoonstelling
29 september t/m 12 oktober 2008

In de entreeruimte van Stroom wordt Haaglanden getoond in films, kaarten en foto's in de karakteristieke setting van een paar honderd tomatenplanten.

Stedelijk groen voor expats: ontwerpatelier
maandag 29 september 10-18 uur
Op basis van een eerdere enquete onder expats over groenvoorzieningen in hun leefomgeving concentrentreert het ontwerpatelier zich op verbeteringen in de Internationale Zone.

Een andere blik op groen: debat
maandag 29 september 2008, 20 uur

Om groen in te kunnen zetten voor het versterken en aantrekkelijker maken van stad en regio is misschien wel een radicaal andere blik nodig op ‘wat groen is'. 

Stroom Travel 'Polemic Places'
zaterdag 4 oktober 2008,  10-18 uur

Een avontuurlijke reis per fiets en boot door de randen van Den Haag.

Greenspotting Haaglanden is onderdeel van de serie activiteiten 'Het beeld van de stad' waarmee Stroom verborgen kanten van vertrouwde beelden van Den Haag toont en onderzoekt. In juni werd de aanwezigheid van politiek en macht belicht in We rule this city! waarin onder meer de geheime achterkamertjes van de stad bezocht werden. Tijdens Greenspotting Haaglanden staat een andere blik op groen in de stad en regio centraal. In november volgt een programma over verdichting en wonen in Den Haag. In het kader van 'Het beeld van de stad' maken fotograaf Ralph Kämena en grafisch ontwerper Minke Themans drie foto's van de stad die vanaf dit najaar in de etalage van Stroom getoond worden.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en Woningcorporatie Staedion.

Greenspotting Haaglanden
foto: Stroom Den Haag
Greenspotting Haaglanden
foto: Stroom Den Haag

foto: Stroom Den Haag

foto: Stroom Den Haag