Stadsklas 2015

Na vijf inspirerende Stadsklasdagen in 2014, wordt de Stadsklas in 2015 vervolgd met een serie nieuwe dagen in o.m. Brussel en Amsterdam. De Stadsklas gaat over het ontdekken, ervaren en overdragen van vaardigheden die nodig zijn om nu en in de toekomst ruimtelijke opgaven aan te pakken. Dat overdragen gebeurt niet in theorie, met een boek of binnen in een zaaltje, maar in de praktijk, op locatie, in de buitenlucht, in beweging en in gesprek met elkaar. 

Stadsklas 2015 is een initiatief van Stroom Den Haag en komt tot stand in nauwe samenwerking met Willemijn Lofvers, Hans Venhuizen, Tim Devos en Golfstromen

Zaterdag 12 september 2015
Stadsklas Oostende

Landlopen
In de Belgische kustplaats Oostende wijdt ontdekkingsreiziger Hans Jungerius de deelnemers in in de vaardigheid van het landlopen.

Maandag 7 september 2015
Stadsklas Amsterdam
Hoe bouw ik een community?
Met de gidsen Elien van Riet (NDSM-werf) en Steven Delva (Delva Landscape Architects) bezoeken we o.a. De Ceuvel en de NDSM-werf.

Vrijdag 26 juni 2015
Stadsklas Brussel

o.l.v. Thomas Lommée en Jim Segers
Hoe kun je het onbenutte potentieel in de stad benutten en gelijktijdig verandering in gang zetten?

Stadsklas
De Stadsklas is een nieuw soort opleiding voor de ruimteveranderaar: de persoon die zich op uiteenlopende manieren bezig houdt met het ontwikkelen of veranderen van ruimte. Dat kunnen stedenbouwers zijn, ontwerpers of architecten, maar ook kunstenaars, onderzoekers en ondernemers. De Stadsklas is georganiseerd rond vaardigheden die nodig zijn om nu en in de toekomst ruimtelijke opgaven aan te pakken. Deze vaardigheden komen voort uit een bepaalde mentaliteit, een manier van kijken en denken die leidt tot een specifieke manier van doen. Tijdens zogenaamde Stadsklasdagen maken diverse gidsen aan de hand van hun eigen praktijk deelnemers deelgenoot van de manier waarop ze bepaalde vaardigheden hebben ingezet of juist hebben ontwikkeld door die praktijk.

Voor wie wil weten hoe de Stadsklas in 2014 verliep, is hier het verslag van vorig jaar te lezen. >> download pdf

Meer over het programma van Stadsklas 2014 op de Stroom website: klik hier

 

De Stadsklas komt tot stand met dank aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Stadsklas Oostende (België)
foto: Hans Jungerius
Stadsklas Amsterdam: De Ceuvel
Stadsklas Brussel
Stadsklas Brussel
foto: Jannes Linders