ADHD VII: Wij zijn metropolisten!

Over de potenties van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Dinsdag 7 februari 2012, 20 uur
Locatie: Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag
Toegang gratis / aanmelden verplicht via
info@stroom.nl, 070-3658985 of formulier onderaan deze pagina


'Wat is er mis mee als jongeren in Rotterdam uitgaan en op het strand liggen in Scheveningen? Wat dondert het allemaal?'

Aldus burgemeester Jozias van Aartsen in de Volkskrant (2 december 2011) in een duo-interview met de Rotterdamse burgemeester Achmed Aboutaleb over de vorming van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Van Aartsen lijkt hiermee te willen zeggen dat die regio feitelijk allang bestaat of dat in ieder geval de inwoners zich allang gedragen als ‘metropolisten'. Maar wat kan die Metropoolregio nog meer betekenen voor ons als inwoners, ontwerpers en bestuurders?

De metropoolregio is een bestuurlijke samenwerking tussen 24 gemeenten van stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam, die de economische positie van de regio moet versterken, tot minder bestuurlijke drukte moet leiden en concrete en zichtbare resultaten voor bedrijven, bewoners en bezoekers nastreeft. Gezamenlijk wordt gewerkt aan o.m. een betere infrastructuur, een gezamenlijke voorzieningenpas (Metropoolpas), ontwikkeling groene gebieden, versterking positie onderwijs, nominatie Den Haag als Culturele Hoofdstad in 2018 en internationale promotie. Per 2013 moet de nieuwe samenwerking een feit zijn, vanaf januari 2012 wordt een aantal belangrijke pijlers concreet uitgewerkt.

Ruben Maes (&Maes) gaat met verschillende gasten in gesprek over de vraag wat de potentie is van de Metropoolregio en wat we moeten doen om dat potentieel te benutten. De gasten zijn: Paul Gerretsen (agent Vereniging Deltametropool) volgens wie de metropoolvorming een langdurige wereldwijde maatschappelijke trend is die goed geaccommodeerd moet worden. Dat vergt veel ingrijpender keuzes dan nu gemaakt worden. Daan Zandbelt (architect en stedenbouwkundige, Zandbelt&vandenBerg), veelvuldig betrokken bij regionale ontwerp-en onderzoeksprojecten, stelt dat we meer met de mond moeten gaan belijden wat we met de voeten allang doen. Martin Boisen (sociaal geograaf en werkzaam bij Universiteit van Utrecht en Resultants) spreekt zich uit over de consequenties van metropoolvorming voor de identiteit en marketing van een gebied. Shailoh Phillips (filosoof en cultureel antropoloog) treedt op als columnist.

Meer informatie over de metropoolregio:
http://mrdh.nl

ADHD (Actueel Den Haag Debat) is een gezamenlijk initiatief van BNA Kring Haaglanden, Haags Architectuur Café, Het Nutshuis en Stroom Den Haag. Verslagen en sfeerimpressies van de ADHD Avonden zie: http://actueeldenhaagdebat.wordpress.com

Stroom's ADHD Archief
(overzicht van alle ADHD avonden op de Stroom website)

De ADHD avonden worden financieel mogelijk gemaakt door: Stimuleringsfonds voor Architectuur, BNA Kring Haaglanden, Haags Architectuur Café, Het Nutshuis en Stroom Den Haag.

Metropoolregio Den Haag-Rotterdam
Rotterdam The Hague Airport