Greenspotting Haaglanden: Stedelijk groen voor expats

maandag 29 september 2008, 10-18 uur
Locatie: Hogewal 1-9


Ontwerpatelier in het kader van de manifestatie Greenspotting Haaglanden.

Het aantrekken van internationale bedrijven is voor de concurrentiepositie van een regio van groot belang. Op basis van een eerdere enquete onder expats over groenvoorzieningen in hun leefomgeving concentrentreert het ontwerpatelier zich op verbeteringen in de Internationale Zone en thema's als 'sophisticated' groen en een veilige en groene publieke ruimte.

Voor aanmelding en informatie:
Peter Veer (Alterra, projectleider Groen en internationaal vestigingsklimaat):
Email: peter.veer@wur.nl
Tel. 0317-481554.