Dario Gamboni en Florian Göttke

Asymmetrische conflicten en symmetrisch iconoclasme

Donderdag 29 april 2010, 20 uur
Locatie: Hogewal 1-9
Voertaal Engels
Reserveren: zie onderaan deze pagina


De verschijning van Florian Göttke's 'Toppled' was aanleiding om de gerenommeerde Zwitserse kunsthistoricus, auteur en curator Dario Gamboni uit te nodigen. Deze zal een lezing geven over het ‘asymmetrisch conflict', een term die sinds de moedwillige verwoesting van het World Trade Center op 11 september 2001 in zwang is geraakt. Hiermee  wordt verwezen naar een situatie waarbij twee partijen qua macht, legitimiteit, middelen en organisatie volledig tegenover elkaar staan. Bestaat er een verband tussen de mate van asymmetrie in een conflictsituatie en de neiging van de ‘zwakkere' partij om zijn toevlucht te nemen tot iconoclasme?

Zijn er misschien architectonische aspecten aan de ‘Twin towers' die ze tot het ideale doelwit maakten? Kunnen we die aspecten ook asymmetrisch noemen? Gamboni vergelijkt 9/11 met gevallen van kunstvernietiging, zoals die van de Boeddha beelden van Bamiyan en ten tijde van de Parijse commune en de Suffragette beweging. In hoeverre speelt ook het huidige westerse idee een rol dat cultureel erfgoed er een is van ongelimiteerde groei: er komt steeds meer kunst bij en hoe meer hoe mooier. Maar vernieuwing bestaat slechts bij de gratie van vernietiging.

Dario Gamboni (1954) heeft zich in zijn studies naar 19de en 20ste eeuwse kunst vooral verdiept in de sociaal historische context van beeldende kunst. Sinds 2004 is hij professor aan de Universiteit van Génève. Spraakmakend was zijn boek 'The Destruction of Art. Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution' (Londen, Reaktion Books Ltd, 1997) waarin hij de implicaties van het vernielen van beeldende kunst, met name van politiek geladen werk bespreekt.

Florian Göttke (1965) verzamelde van internet honderden nieuws- en amateurfoto's van het ten val brengen van de standbeelden van Saddam Hoessein. Vanuit dit digitale beeldarchief ontstond zijn iconografische project 'Toppled'. Middels een zoektocht op internet en in de gedrukte media laat Göttke tevens zien wat er met de beelden gebeurde nadat ze van hun voetstuk waren getrokken. Zijn boek 'Toppled' wordt uitgegeven door post editions, Rotterdam.
www.toppledsaddam.org

Deze lezing en de boekpresentatie zijn tevens onderdeel van 'nu monument', een manifestatie over de (on)mogelijkheid van een hedendaags monument.

Dario Gamboni
foto: Andre P. Meyer
Dario Gamboni
foto: Andre P. Meyer
Dario Gamboni
foto: Andre P. Meyer
Dario Gamboni beantwoordt vragen
foto: Andre P. Meyer
Dario Gamboni beantwoordt vragen
foto: Andre P. Meyer
Florian Göttke
foto: Andre P. Meyer
Florian Göttke presenteert zijn boek aan Dario Gamboni
foto: Andre P. Meyer
Florian Göttke presenteert zijn boek aan Dario Gamboni
foto: Andre P. Meyer
afbeelding uit 'Toppled'
boekomslag 'Toppled'
omslag boek Dario Gamboni
afbeelding uit 'Toppled'
afbeelding uit 'Toppled'