ADHD VIII: Hotel Den Haag

Over de huisvesting van tijdelijke inwoners

Woensdag 23 mei 2012, 20 uur
Locatie: Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag

Toegang gratis / aanmelden verplicht via
info@stroom.nl, 070-3658985 of formulier onderaan deze pagina


In de coulissen van de Nederlandse samenleving wordt door talloze mensen gewerkt; we noemen ze arbeidsmigranten of gewoonweg naar hun land van herkomst. Ze komen om geld te verdienen, sommigen om carrière te maken, maar vrijwel allemaal zijn ze (in eerste instantie) van plan om weer weg te gaan. Deze groepen leveren al decennia lang een bijdrage aan de Nederlandse samenleving en economie, maar zijn daar vaak nauwelijks zichtbaar. Hoe gaat Den Haag als Internationale Stad met deze mensen om en hoe huisvesten we deze tijdelijke inwoners? Kiezen we voor speciale werkhotels in desolate gebieden, bestemmen we er specifieke woonwijken voor of zijn er andere opties denkbaar?
 
Eind maart is een nationale verklaring ondertekend door demissionair minister Spies (Binnenlandse Zaken) en een aantal betrokken partijen en gemeenten, waaronder Den Haag, om de huisvesting voor deze groepen beter te regelen. ADHD bespreekt met diverse gasten aan de hand van een aantal gebouwde en nog niet gebouwde 'hotels' wat de architectonische en maatschappelijke opgave is.

Ruben Maes (&Maes) gaat in gesprek met: de Haagse wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie) die al in 2010 aandacht vroeg voor de toestroom en huisvesting van Poolse arbeidsmigranten, Westlandse wethouder Arne Weverling, Marcin Zielinski (Stichting PLON, het Pools Overlegplatform in Nederland) één van de ondertekenaars van de bovengenoemde verklaring, Daan Zandbelt (architect) studeerde af op de ruimtelijke implicaties van een open immigratiebeleid en werkte een cruciale interventie uit: een woonhotel aan de Rotterdamse Maashaven als een stad in de stad, en Martin Mostert, een ondernemer uit het Westland, eigenaar van uitzendbureau Tido Vesta en Hotel Westland.

Joris Kooiman (journalist) treedt op als columnist, hij schreef in juni 2011 een artikel in de Groene Amsterdammer over het leven in Hotel At Work op de Maasvlakte.

ADHD (Actueel Den Haag Debat) is een gezamenlijk initiatief van BNA Kring Haaglanden, Haags Architectuur Café, Het Nutshuis en Stroom Den Haag. Verslagen en sfeerimpressies van de ADHD Avonden zie: http://actueeldenhaagdebat.wordpress.com

Stroom's ADHD Archief
(overzicht van alle ADHD avonden op de Stroom website)

De ADHD avonden worden financieel mogelijk gemaakt door: Stimuleringsfonds voor Architectuur, BNA Kring Haaglanden, Haags Architectuur Café, Het Nutshuis en Stroom Den Haag.