No Culture No Planning

Changing Cultures of Planning

Dinsdag 9 oktober 2012, 20 uur
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Reserveren: zie formulier onderaan deze pagina


LAATSTE NIEUWS
De publicatie Changing Cultures of Planning is maart 2013 bekroond met een bronzen medaille van de mondiale Best Book Design prijs in Leipzig.

Architecture Workroom Brussels (AWB) presenteert deze avond, in samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stroom Den Haag, de publicatie Changing Cultures of Planning. In de publicatie analyseert AWB vijf voorbeeldige en innovatieve grootschalige stedelijke transformatieprocessen waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de rol van cultuur en ontwerp. Bij de presentatie vindt een debat plaats over de waarde van cultuur als katalysator in dergelijke processen.

Sprekers en moderator
Voor het debat is een aantal spelers uit de wereld van planning en architectuur uitgenodigd hun visie te geven op de rol van ontwerp in planningsprocessen en het belang van cultuur als katalysator van dergelijke processen. De sprekers zijn Freek Persyn (architect, 51N4E), Anne-Mie Devolder (voormalig directeur van Architectuurcentrum Rotterdam -AIR- en één van de geïnterviewden in de publicatie), Floris Alkemade (architect en stedelijk ontwerper, o.m. van het masterplan voor de Binckhorst in Den Haag in 2007) en Wies Sanders (stedenbouwkundige, Urban Unlimited). Het boek zal worden ingeleid door Michiel Dehaene (Professor aan de Universiteit Gent). De avond wordt gemodereerd door Joachim Declerck (AWB en mede-curator van de laatste Internationale Architectuur Biennale Rotterdam).

Het boek Changing Cultures of Planning documenteert vijf stadsprojecten die het Europese stedelijke beleid in nieuwe richtingen hebben gestuurd: AIR: de Kop van Zuid in Rotterdam; Zurich-West; 50.000 huizen in Bordeaux; Ile de Nantes; en Stedenbaan in Nederland. Ze delen de ambitie om specifieke stedelijke antwoorden te ontwikkelen in plaats van standaardoplossingen toe te passen. Het zijn open, resultaatgedreven processen met interactie en samenwerking tussen politici, ontwerpers, private investeerders, overheden en burgerlijke organisaties. Met elkaar tonen ze dat stadstransformatie een collectieve en culturele onderneming is. Het onderzoek werd uitgevoerd door AWB.

AWB is een werkplaats voor ontwerpend onderzoek binnen de architectuur, stedenbouw en alle aan de ruimtelijke ontwikkeling verwante disciplines. De focus van de acties die de werkplaats ondersteunt en onderneemt, is de architecturale toekomst van de stad in het algemeen, en van het verstedelijkte Europa in het bijzonder.

Changing Cultures of Planning kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Overheid.

PERS
Gebiedsontwikkeling.nu (verslag), 12 oktober 2012

Boekomslag
het debat bij Stroom Den Haag
foto: Stroom Den Haag
het debat bij Stroom Den Haag
foto: Stroom Den Haag
het debat bij Stroom Den Haag
foto: Stroom Den Haag
het debat bij Stroom Den Haag
foto: Stroom Den Haag
de presentatie bij Stroom Den Haag
foto: Stroom Den Haag
de presentatie bij Stroom Den Haag
foto: Stroom Den Haag
de presentatie bij Stroom Den Haag
foto: Stroom Den Haag
Stedenbaan, Office for Metropolitan Architecture
AIR Rotterdam, Aldo Rossi