Presentatie publicatie 'PITCH! Jonge architecten in Den Haag'

woensdag 17 september 2008, 17.00 uur
Locatie: Hogewal 1-9
Presentatie: Jord den Hollander

Stroom Den Haag organiseert speciale PITCH! avonden waarbij jonge Haagse architecten de gelegenheid krijgen hun visies, werk en ambities te presenteren. Een nieuwe serie PITCH! is inmiddels in de maak, maar eerst wordt een reeks van tien avonden afgesloten met een fraaie - door Duel ontworpen - publicatie met interviews, portretten en projecten van de jonge architecten en essays van bekende vakgenoten als Jan Brouwer en Don Murphy en van de filosoof/publicist Bram Esser.

Sinds 2005 vormt PITCH! een platform voor jonge architecten en beginnende bureaus uit Den Haag. Veel van deze ontwerpers hebben een interdisciplinaire benadering en werken vanuit een conceptuele invalshoek of met een sterk maatschappelijk engagement.

In de afgelopen jaren hebben de volgende ontwerpers een PITCH! gegeven: Tim de Boer, Sebastiaan Hermans, Ido de Boer, Ruben Bus (Merx+Girod Architecten), DUS Architecten, Qenep, Ger Janne Beumer, Iris Schutten, Iris de Kievith, Panoptic, Memar?Dut©h, Concept0031, Gentlemen RE&A, Mixd Architectuur, Mama-Architecten, BINT Architecten, Queeste Architecten, E19 Architecten, Studio Tobias, CHNL Architecten, Supernova Studios, Studio Irander en Architectuurstudio BötgerOudshoorn.
 
Na een welkomstwoord van Arno van Roosmalen (directeur Stroom Den Haag) zal Annius Hoornstra (directeur Vastgoed en Ontwikkeling Haag Wonen) ingaan op het belang van PITCH! en het betrekken van jonge architecten bij stedelijke opgaven. Vervolgens zal Janny Rodermond (directeur Stimuleringsfonds voor Architectuur) haar reactie geven op de publicatie. De publicatie kwam mede tot stand dankzij een financiële bijdrage van Haag Wonen Kristal, die ook de avonden sponsort. De presentatie is in handen van Jord den Hollander.

PITCH! Jonge architecten in Den Haag
Met bijdragen van Lotte Haagsma (interviews), Jan Brouwer, Don Murphy en Bram Esser (essays)
Grafisch ontwerp: Duel, Den Haag
Fotografie: Robert Jan Verhagen, Den Haag
ISBN / EAN: 978-90-73799-57-8
De publicatie is voor 10 euro te koop bij Stroom.

Naar meer informatie en bestelformulier

De publicatie en de avond worden mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Gemeente Den Haag (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) en Haag Wonen Kristal.

Archief PITCH presentaties