ADHD XIX: Van Smart City tot Smart Urbanism

Over een slimme transformatie van Den Haag

Dinsdag 9 december 2014, 20 uur
Locatie: Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag
Debat o.l.v. Ruben Maes

Verslag van deze avond:
www.haacs.nl/smart-city-smart-urbanism/


Smart city is het nieuwe duurzaam: iedereen heeft het erover, iedereen wil het en niemand weet precies wat ermee bedoeld wordt. Want net als 'duurzaam' lijkt ook 'smart' een containerbegrip waar van alles onder valt. Waar de meeste steden net begonnen zijn met hun ambitie om een smart city te zijn, zijn anderen alweer een stap verder en spreken liever over smart urbanism. ADHD buigt zich met een aantal beschouwers en ontwerpers over smart Den Haag.

Dat zijn Maarten Hajer (directeur Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar Bestuur & Beleid Universiteit van Amsterdam) die onlangs het boek Smart about Cities publiceerde, Rogier van den Berg (architect, SmartCityStudio) die adviseert en ontwerpt op het gebied van schonere, inclusievere, efficiëntere, aantrekkelijkere en dus slimmere steden, Jan Jongert (architect, Superuse Studios) die al jaren ontwerpt vanuit het metabolisme van de stad, nu onder meer in de Binckhorst en Spaanse Polder en Gerrit Jan van 't Veen (Dutch Coast en Columby, platform voor data professionals) die betrokken is bij diverse projecten op het gebied van technologie, innovatie en open data.
Namens de gemeente Den Haag zullen Kees Slingerland (directeur Kenniseconomie, Economische Zaken) en Stephan Bekx (beleidsadviseur) toelichten hoe de stad vormgeeft aan smart Den Haag.

LINKS
Maarten Hajer: maartenhajer.nl
Rogier van den Berg: smartcitystudio.com
Jan Jongert: superuse-studios.com
Gerrit Jan van 't Veen: beta.columby.com

ADHD (Actueel Den Haag Debat) is een gezamenlijk initiatief van BNA Kring Haaglanden, Haags Architectuur Café, Het Nutshuis en Stroom Den Haag. Alert, levendig en actief worden de laatste ontwikkelingen in de Haagse stedenbouw en architectuur bespreekbaar gemaakt.

De ADHD-avonden worden mogelijk gemaakt door:
BNA Kring Haaglanden, Haags Architectuur Café, Het Nutshuis, Platform57 en Stroom Den Haag.

Voor verslagen en artikelen n.a.v. ADHD:
www.haac.nu


Stroom's ADHD Archief
Overzicht alle ADHD avonden op de Stroom website.

Maarten Hajer, 'Smart about Cities', 2014
Superuse Studios, groene facade in de stad Dennis Guzzo
foto: @ Dennis Guzzo
SmartCityStudio, Marconi Torens, Rotterdam, 2013-2014
foto: @SmartCityStudio
ADHD: Actueel Den Haag Debat