1951 DHZW 2007: Debat 'Is er toekomst voor kunst in de openbare ruimte?'

HET DEBAT IS VOLGEBOEKT!!!!

In het kader van de tentoonstelling ‘Toekomstig Erfgoed' hebben drie deskundigen (BAVO, Sjaak Langenberg en Sabrina Lindemann) in opdracht van Stroom een essay geschreven waarin zij hun persoonlijke visie op de toekomst van kunst in de openbare ruimte schetsen. Deze drie uiteenlopende visies vormen de basis voor een debat dat onder leiding staat van Chris Keulemans.

DOWNLOAD hier de essays (pdf documenten):
BAVO (Gideon Boie en Matthias Pauwels)
'Kunst in de Grote Verbouwing: voorbij de collectieve conditie van interpassiviteit'
Sjaak Langenberg
'Op de tocht zitten'
Sabrina Lindemann
'Kunst als openbare ruimte'

Alvast een voorproefje: BAVO noemt de renovatie van wijken als Den Haag ZuidWest een ‘socio-economische zuivering' en betreurt dat bepaalde kunstenaars, ondanks hun sociaal bewogen en interactieve wijkprojecten, dit proces als een onbetwistbaar gegeven accepteren. Sabrina Lindemann ís een van die kunstenaars en ziet juist mogelijkheden om vanuit de kunst ruimte te creëren om processen in gang te zetten die onverwachte impulsen kunnen geven aan een gebied of gemeenschap.

BAVO is een samenwerking van architecten/filosofen Gideon Boie (1975) en Matthias Pauwels (1975) en werd in 2001 opgericht in Rotterdam. BAVO onderzoekt de politieke dimensie van kunst, architectuur en planning en is in het leven geroepen uit onvrede met de hedendaagse architectuurtheorie en - praktijk. Deze beperkt zich volgens BAVO doorgaans tot symbolische en/of historische aspecten van de architectuur en ziet daarbij over het hoofd dat architectuur steeds een symptomatische rol vervult binnen sociaal-politieke conflicten. Over de verantwoordelijkheid van kunstenaars ten aanzien van stedenbouwkundige ontwikkelingen schreef BAVO vorig jaar het "Pleidooi voor een oncreatieve stad".

Sjaak Langenberg (1968) is beeldend kunstenaar en publicist, en ontwikkelt op maat gesneden kunstwerken of teksten. Zijn werkterrein is de openbare ruimte, waarin hij als bemiddelaar tussen verschillende disciplines en ogenschijnlijk conflicterende werelden optreedt. Afhankelijk van de locatie en het concept kiest Langenberg bij elk project het medium dat hij het meest geschikt acht, en ‘regisseert' hij elementen uit het dagelijkse leven tot bijzondere gebeurtenissen. De film ‘De uitbreiding van polder Mastenbroek' (2004) die Sjaak Langenberg met televisiemaker Theo van den Aker maakte, plaatst de actuele problematiek van de stad en het landelijk gebied in een bijzonder perspectief.

Sabrina Lindemann (1967) is beeldend kunstenaar, initiatiefnemer en (samen met Annechien Meier) projectleider van mobiel projectbureau OpTrek. OpTrek organiseert kunstprojecten in de Haagse wijk Transvaal met het doel de sociale en ruimtelijke veranderingen in deze herstructureringswijk zichtbaar te maken en het politieke beleid hier achter te onderzoeken. OpTrek gaat ‘voor de sloop uit' met een mobiel kantoor in opeenvolgende tijdelijke locaties. Met haar activiteiten wil zij een bijdrage leveren aan de algemene discussie over de toekomstige ontwikkeling van de stedelijke ruimte en de vraag of kunstenaars in deze situatie een positie kunnen innemen
 
Chris Keulemans (1960) is schrijver en journalist. In de jaren negentig was hij directeur van de Balie, centrum voor cultuur en politiek in Amsterdam. In  2004 verscheen ‘De Amerikaan die ik nooit geweest ben', een roman/dvd/website/radiodocumentaire. Momenteel reist hij langs steden waar hij na een oorlog of dictatuur de nieuwe kunstenaars opzoekt.


foto: Ontwerp Huug Schipper