Boekpresentatie 'Panorama Nederland' van Siebe Swart

Maandag 12 november 2007, 14.45 uur
Locatie: Hogewal 1 -9,  Den Haag.

Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan Mevrouw Cramer, minister van Milieu en Ruimte


Sedert 1997 fotografeert Siebe Swart de veranderingen in het Nederlands landschap, veranderingen die het gevolg zijn van de infrastructurele projecten die afgelopen jaren uitgevoerd zijn. In de monumentale uitgave 'Panorama Nederland. Landschap en infrastructuur' heeft Siebe Swart alle belangrijke infrastructuurprojecten in beeld gebracht. Niet alleen maken de HSL en Betuwelijn deel uit van het project, het gehele land komt aan bod: van de Blauwestad in Noordoost Groningen tot de Westerscheldetunnel in Zeeland, van Schiphol's Polderbaan tot Rijksweg A73 in Limburg. En ook het Deltaplan Grote Rivieren ontbreekt niet.

Uniek is dat Siebe Swart vele honderden locaties gefotografeerd heeft vóórdat het bouwen begon. In de daarop volgende jaren zijn de locaties steeds opnieuw gefotografeerd en op volstrekt identieke wijze. Hierbij is gebruikt gemaakt van panoramafotografie, een vorm van fotografie die bij uitstek bij het landschap past. Na tien jaar heeft Siebe Swart het project afgerond, in het jaar dat de Betuweroute en HSL opgeleverd worden. Naast de panoramafoto's zijn ook luchtfoto's gemaakt, van zowel de bouwwerkzaamheden als van de voltooide infrastructuurprojecten, deze foto's plaatsen de locaties letterlijk en figuurlijk in een bredere context.

Het boek bevat naast kaarten ook een register, een beschrijving van de projecten en de locaties. Dit maakt het mogelijk zelf op pad te gaan!

Twee prikkelende essays over fotografie en landschap complementeren het geheel. De auteurs hiervan zijn Dirk Sijmons (landschapsarchitect en Rijksadviseur voor het landschap) en Hans Rooseboom (conservator fotografie van het Rijksmuseum). Els Kerremans van TIOSM (Den Haag) tekende voor de vormgeving, inclusief een zeer bijzonder omslag en maar liefst zeven pagina's die uitgeklapt kunnen worden.

Waanders Uitgevers en Siebe Swart hebben mevrouw Jacqueline Cramer, minister van Milieu en Ruimte, tot hun genoegen bereid gevonden het eerste exemplaar van 'Panorama Nederland' - een eerbewijs aan het landschap in Nederland - in ontvangst te nemen.

Publicatie 'Panorama Nederland. Landschap en infrastructuur' , Siebe Swart
Waanders Uitgevers
ISBN: 978 90 400 84 515
Prijs: € 39,50


Meer informatie: www.panoramanederland.nl

Bij Stroom is in de InLoop/EnTry een selectie van de panoramafoto's te zien.

Foto uit 'Panorama Nederland'
foto: Siebe Swart
Siebe Swart 'Panorama Nederland' bij Stroom Den Haag
foto: Stroom Den Haag