After Neurath: Partizan Publik en ZUS

Woensdag 12 maart 2008, 20.00 uur
Locatie: Hogewal 1-9
Moderator: Arjen Oosterman (hoofdredacteur Volume)


Hoe krijgen we als inwoners weer vat op onze samenleving? Hoe laten we de stad weer schitteren met prachtwijken? Stroom Den Haag toont in de tentoonstelling  'After Neurath: The Global Polis' welke oplossingen de Oostenrijkse filosoof Otto Neurath daar in de vorige eeuw voor aandroeg. Kan Neurath ons helpen om strategiën te ontwikkelen waarmee we de uitdagingen van de politieke en publieke ruimte van vandaag tegemoet kunnen treden? Zijn theorieën over de democratisering van de publieke ruimte, over zelfredzaamheid en informele planning zijn onderwerpen die wonderwel actueel klinken in het licht van de recente aandacht voor particuliere woonwensen en het pleidooi voor een planning zonder overheid. Stroom presenteert Partizan Publik en ZUS (Zones Urbaines Sensibles), en vraagt ze om vanuit hun eigen praktijk, respectievelijk als ‘social engineers' en architecten, te reflecteren op Neuraths ideeën en de tentoonstelling.

Partizan Publik
Partizan Publik is een Amsterdamse actie- en denktank waarvan de leden, Christian Ernsten, Christiaan Fruneaux en Joost Janmaat, zich inzetten voor een betere maatschappij. Geïntrigeerd door de mogelijkheden en onmogelijkheden voor mensen om hun omgeving te manipuleren, zoekt Partizan Publik naar positieve en duurzame verbeteringen van de dagelijkse leefomgeving. Met het project ‘Office for Social Engineering' lijken de Partizanen regelrechte erfgenamen van Otto Neurath, de zelfverklaarde 'social engineer of happiness' die zich bezighield met de maakbaarheid van de stad en de samenleving.
Partizan Publik schrijft daarover op haar website: "Social engineering is a controversial and highly politically incorrect term. We know. The practice of engineering societies is associated with colonial and apartheid repression and oppressive rule. We despise. In our brave new world in which colonisators, colonials and postcolonials battle for identity and space social engineering might be more complex, but nevertheless just as present. We REclaim."
Website Partizan Publik

ZUS (Zones Urbaines Sensibles)
Dit Rotterdamse ontwerpbureau, opgericht door Elma van Boxel en Kristian Koreman, kenmerkt zich door de onderzoekende houding waarmee het alle aspecten van de publieke ruimte benadert. Van kleding, tuinen en huizen tot pleinen, steden en parken maken ze ontwerpen, geven ze advies of nemen ze stelling. Vorig jaar won ZUS de prestigieuze Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten. In de publicatie 'Re-public. Naar een nieuwe ruimte-politiek' pleiten ze voor een pro-actieve architectuur die zich inspant om inspirerende concepten te ontwikkelen die kunnen leiden tot een nieuwe ruimtelijkheid. Zo wil ZUS met het winnende ontwerp voor de KPN Campus ook de Binckhorst in de komende jaren transformeren tot een meer dynamische en interactieve omgeving.
Website ZUS

Voor meer over After Neurath: The Global Polis: klik hier.

Partizan Publik, 'Catastrophic Space: an audio tour through East Beirut'
ZUS, concept voor nieuw KPN campus in de Binckhorst in Den Haag