ADHD VI: Lopend debat: Over het Stationsplein

Dinsdag 11 oktober 2011, 19:30 uur
Locatie: verzamelen op het Stationsplein voor Hollands Spoor (naast het grote belastingkantoor)
Reserveren: formulier onderaan de pagina
(maximaal 70 deelnemers)

Alert, levendig en actief maakt ADHD (Actueel Den Haag Debat) de laatste ontwikkelingen in de Haagse stedenbouw en architectuur bespreekbaar. Een van die ontwikkelingen is een nieuwe inrichting van het plein voor Station Hollands Spoor. Al jaren onderwerp van meeslepende visies op de entree tot de stad, maar ook al jaren een gebied dat zich lastig transformeren laat tot die gewenste ‘rode loper' de stad in.

Gemeente Den Haag kondigde in februari aan het Stationsplein te willen vernieuwen. Het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte zou andere partijen kunnen verleiden om ook te investeren. ADHD debatteert met partijen en gebruikers rond het plein over hun wensen en ambities ten aanzien van het plein en de betekenis ervan voor hun eigen zaak. 

Het debat zal zich (deels) lopend afspelen op het plein zelf met gesprekken tussen moderator Ruben Maes en Manish Dixit (maker gebiedsvisie Rotterdam Centraal Station en business casemanager Paul Krugerlaan), Madeleine Steigenga (architect en vertegenwoordiger Buurtstation), Sebastiaan Ropers (NS Poort), Rene Barends (Gouda Real Estate), Robert Jan Verhagen (Liefhertje en de Grote Witte Reus) en een aantal andere ondernemers aan het plein. We eindigen met een debat op de nieuwe, nog in verbouwing zijnde locatie van Liefhertje en De Grote Witte Reus aan de Stationsweg 137.

ADHD (Actueel Den Haag Debat) is een gezamenlijk initiatief van BNA Kring Haaglanden, Haags Architectuur Café, Het Nutshuis en Stroom Den Haag. Verslagen en sfeerimpressies van de ADHD Avonden zie: http://actueeldenhaagdebat.wordpress.com

Stroom's ADHD Archief
(overzicht van alle ADHD avonden op de Stroom website)

De ADHD avonden worden financieel mogelijk gemaakt door: Stimuleringsfonds voor Architectuur, BNA Kring Haaglanden, Haags Architectuur Café, Het Nutshuis en Stroom Den Haag.