The Knight's Move: Benoît Peeters

Donderdag 17 October 2013, 20:00 uur
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Entree: € 5,-
Spreker: Benoît Peeters
Voertaal: Engels
Reserveren: zie formulier onderaan deze pagina

In hun serie beeldromans Les Cités Obscures (De Duistere Steden) brengen de Belgische tekenaar François Schuiten en de Franse (scenario)schrijver Benoît Peeters een fictieve 'Tegenaarde' tot leven. Deze aarde ligt net achter de zon en is daarom voor ons onzichtbaar. In deze parallelle wereld wonen mensen in onafhankelijke stadstaten die ieder een eigen beschaving en typerende architectuur hebben ontwikkeld.

Tijdens deze The Knight's Move lezing zal Benoît Peeters ingaan op hun serie beeldromans, architectuur, stedelijke planning en veel meer. Lees het artikel Obscure Cities On The Other Side Of The Sun, een introductie tot hun werk op de website van The Pop Up City, mediapartner van The Knight's Move.

www.theobscurecities.com

The Knight's Move
Overzicht lezingen seizoen 2013-2014
Stroom Den Haag organiseert jaarlijks een aantal toonaangevende lezingen onder de noemer ‘The Knight's Move' met internationale sprekers die zich onderscheiden door ongebruikelijke, verhelderende en inspirerende visies op de stad, stedelijkheid en het publieke domein. Zoals de knight - het paard - zich over het schaakbord beweegt, over lopers, koningen en torens heen springend, zo wil Stroom het gesprek over de stad nieuwe impulsen geven.

Mediapartner van The Knight's Move 2013-2014 is The Pop-Up City.

The Knight's Move lezingen worden mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Haagse Bluf Fonds.

Archief The Knight's Move lezingen 2009-heden

François Schuiten and Benoît Peeters
foto: courtesy the artists
François Schuiten en Benoît Peeters, 'De Duistere Steden: Brüsel'
François Schuiten en Benoît Peeters
foto: courtesy the artists
Karl Valentin als 'Schwerer Reiter'
foto: © Schloss Wahn (design: Thonik, Amsterdam)
The Pop-Up City: Mediapartner van The Knight's Move