The Knight's Move: Carolyn Steel

Bekijk de volledige lezing op dvd in de bibliotheek van Stroom. Meer informatie klik hier.

Woensdag 25 maart 2009, 20:30 uur
Locatie: Museum voor Communicatie
Voertaal: Engels

Verslag op website Metropolis M: klik hier

'Man and corn - it all comes back to that. Cultivation and civilization, city and country, paradise and hell, food has always shaped our lives, and it always will. Our legacy to those who inherit the earth will be determined by how we eat now - their future lies in our knives and forks and fingers.'
(Carolyn Steel, Hungry City: How Food Shapes Our Lives, 2008)
Website boek Hungry City.

Stroom Den Haag presenteert vanaf de zomer het twee jaar durende programma 'Foodprint. Voedsel voor de stad'. Foodprint gaat over de invloed van voedsel op de cultuur, de inrichting en het functioneren van steden en van Den Haag in het bijzonder. 'Hungry City', het boek van Carolyn Steel, is één van de inspiratiebronnen van het programma.
 
Carolyn Steel heeft voor een architect een wel heel bijzondere wijze van kijken naar steden: zij beziet ze vanuit het perspectief van voeding. Zij betoogt dat de omvang, de vorm en het functioneren van de stad zoals we die nu kennen vooral bepaald werd en wordt door ontwikkelingen in de productie, distributie en consumptie van voeding. In haar woorden: "food shapes the city". Overvloedig aanbod van (goedkoop) voedsel in de stad lijkt vanzelfsprekend, maar Steel waarschuwt dat dit in de nabije toekomst wel eens zou kunnen veranderen. Het is daarom belangrijk, dat architecten en stadsplanners in hun ontwerp van steden ook aandacht besteden aan voedselvoorziening.

Als voedselproductie weer dichter bij de stadsbewoners plaats vindt zal het bewustzijn van de waarde van voedsel versterkt worden. Het kan tevens een cruciale bijdrage leveren aan een gezonde, groene, leefbare en duurzame stad. Waar 'Weet-wat-je-eet' goeroe Michael Pollan voedselbewustzijn verbindt met een zekere nostalgische hang naar het kleinschalige, koppelt Carolyn Steel visionaire ideeën én een pleidooi voor urgentie van urbane voedselproductie ongeremd aan high-tech en grootstedelijkheid.

The Knight's Move
De lezing van Carolyn Steel maakt deel uit van de serie 'The Knight's Move' van internationale sprekers die zich onderscheiden door ongebruikelijke, verhelderende en inspirerende visies op de stad, stedelijkheid, het publieke domein en gemeenschapsvorming.

Deze serie lezingen wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Archief The Knight's Move lezingen

Carolyn Steel tijdens haar lezing bij Stroom
foto: Henk Augustijn
Carolyn Steel tijdens haar lezing bij Stroom
foto: Henk Augustijn