Leo van der Kleij

Leo van der Kleij (1954) volgde de opleiding aan de Fotovakschool in Apeldoorn, waar hij in 1982 afstudeerde.
Hij werkt als freelance fotograaf en doceert sinds 1995 fotografie aan de Technische Universiteit in Delft.
Naast de foto-opdrachten die hij zowel in de toegepaste sfeer als in de context van de beeldende kunst uitvoert, exposeert hij zijn werk regelmatig in binnen-en buitenland.

"Ik zou willen ingaan op hoe het is om 'twee heren te dienen'. Je wordt als fotograaf gevraagd vanwege je eigen visie en aanpak, maar tegelijkertijd maak je foto's ten behoeve van de kunstenaar die je daarom vraagt. Hoe verhouden deze componenten zich tot elkaar?
Ik wil dat laten zien aan de hand van het werk dat ik voor en soms ook met de Japanse kunstenaar Tadashi Kawamata heb gemaakt. De samenwerking die begon toen Kawamata in 1986 aan het In Situ project in Den Haag werkte, duurt reizend door Europa en Japan al 12 jaar."