ADHD XVIII: Samenwonen

Over de toekomst van de wooncorporaties

Dinsdag 7 oktober 2014, 20 uur
Locatie: Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag
Debat o.l.v. Ruben Maes

In het gemeentelijk coalitieakkoord Vertrouwen op Haagse Kracht wordt geconstateerd dat Den Haag nog steeds groeit en dat de druk op met name goedkopere woningen toeneemt. Er wordt stevig ingezet op benutten van bestaande bouw, zoals leegstaande kantoren. Particulier opdrachtgeverschap en wooncoöperaties krijgen ruim baan. Huurders moeten meer invloed krijgen, corporaties dienen te staan voor de maatschappelijke opgave die ze hebben. Bij nieuwbouw wordt een norm van 30% sociale woningbouw voor hele stad gehanteerd.

Naast deze gemeentelijke uitgangspunten, zullen ook de nationale besluitvorming en de uitkomsten van de parlementaire enquêtecommissie gevolgen hebben voor de rol en het functioneren van corporaties. Wat is hun rol en maatschappelijke opgave? Op welke manier willen en kunnen ze huurders meer invloed geven? Hoe zien corporaties hun toekomst? En biedt de vorm van de coöperatie nieuwe mogelijkheden?

Over deze en andere vragen spreekt moderator Ruben Maes met o.m. wethouder Joris Wijsmuller (Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur), woningbouwdirecteuren Karin van Dreven (directeur-bestuurder Haag Wonen) en Mart van de Lisdonk (directeur Koninklijke Haagse Woningbouwvereniging van 1854), journalist Carola Houtekamer (maakte deze zomer de reportage voor NRC Handelsblad over Spoorwijk) en stadssocioloog Tineke Lupi (projectleider bij Platform31, o.a. van het Experimentenprogramma Wooncoöperaties).


ADHD (Actueel Den Haag Debat) is een gezamenlijk initiatief van BNA Kring Haaglanden, Haags Architectuur Café (HaAC), Het Nutshuis, Platform57 en Stroom Den Haag. Alert, levendig en actief worden de laatste ontwikkelingen in de Haagse stedenbouw en architectuur bespreekbaar gemaakt.

Stroom's ADHD Archief
Overzicht alle ADHD avonden op de Stroom website.

De ADHD-avonden worden financieel mogelijk gemaakt door:
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, BNA Kring Haaglanden, Haags Architectuur Café, Het Nutshuis, Platform57 en Stroom Den Haag.

ADHD: Actueel Den Haag Debat
Coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’