ADHD X: Events als motor van de stad?

Over de erfenis van visioenen

Dinsdag 11 december 2012, 20.00 uur
Locatie: Theater aan het Spui, Spui 187, Den Haag
Reserveren: zie formulier onderaan deze pagina


Het organiseren van grote events als floriades, wereldtentoonstellingen, Internationale  Bauausstellungen, culturele hoofdstad of mega-sporttoernooien, is voor steden in toenemende mate een middel om zich te onderscheiden. Mega-events fungeren daarbij vaak als hefboom om bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen in gang te zetten. Dat is in Den Haag niet anders. De koppeling van het Spuiforum aan Den Haag Culturele Hoofdstad 2018 is daarvan het meest recente (en omstreden) voorbeeld. ADHD gaat in discussie met voor- en tegenstanders van een event-gedreven ontwikkeling van de stad. 

Het koppelen van evenementen aan stedelijke ontwikkeling kan een manier zijn om urgente stedelijke problematiek aan te pakken. Dan moet het zorgdragen voor de erfenis echter wel expliciet onderdeel uitmaken van het event. Nu de titel Culturele Hoofdstad aan Den Haag voorbij gaat, kun je je afvragen welke erfenis het bidbook achter laat. Een andere vraag die zich aan dient is of het organiseren van een groot event de redding van de stadsontwikkeling is of dat deze tijd vraagt om slimmere alternatieven.

ADHD gaat o.m. met de volgende personen in gesprek: Aus Greidanus (artistiek directeur Den Haag 2018) zal toelichten hoe het bidbook onder het motto ‘We blijven bouwen' een rol blijft spelen; Greg Richards (hoogleraar aan Universiteit van Tilburg, Department of Leisure Studies) publiceerde onlangs samen met Robert Palmer het boek Eventful Cities. Cultural Management and urban regeneration); Bernadette Jansen (stedenbouwkundige, partner BVR) zal spreken over de Internationale Bauausstellung als manier om stedelijke ontwikkeling op gang te brengen; en Martin Boisen (expert citymarketing, directeur/adviseur bij City Result) zal kanttekeningen plaatsen bij dit soort event-gedreven stadsontwikkeling. Het gesprek wordt gemodereerd door Bert van Meggelen (Bureau Maatwerk)

ADHD (Actueel Den Haag Debat) is een gezamenlijk initiatief van BNA Kring Haaglanden, Haags Architectuur Café, Het Nutshuis en Stroom Den Haag. Alert, levendig en actief worden de laatste ontwikkelingen in de Haagse stedenbouw en architectuur bespreekbaar gemaakt.
http://actueeldenhaagdebat.wordpress.com

Stroom's ADHD Archief
(overzicht van alle ADHD avonden op de Stroom website)

De ADHD-avonden worden financieel mogelijk gemaakt door:
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, BNA Kring Haaglanden, Haags Architectuur Café, Het Nutshuis en Stroom Den Haag.