Stroom School De Gruyter & Andeweg: een middag over verbeelding....

Een middag over verbeelding....

Zaterdag 6 mei 2017, 15-17 uur
Locatie: Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag
Reserveren: niet nodig
Voertaal: Nederlands en Engels
Join facebook event

Welkom deze zaterdag bij Stroom Den Haag, voor een middag over de onalledaagse fascinaties van Voebe de Gruyter en Juliaan Andeweg. Een informele samenkomst met achtergrondverhalen, interviews en de mogelijkheid in gesprek te gaan met de kunstenaars. Tevens m.m.v. Herman Labro en Daniel Vorthuys.

Voebe de Gruyter zal het hebben over haar fascinatie voor fictieve kunstenaars, en in gesprek gaan met de Belgische curator en theoreticus Herman Labro, aan wie ze in haar Diamant-tekening in de tentoonstelling een ‘multi-faceted personality' toeschrijft. Tal van kunstenaars (m/v, dood en levend) zoog Labro uit zijn duim. Om vervolgens heel precies en uitvoerig de bijhorende kunstwerken uit te voeren, aan galeries voor te leggen en publicaties over te maken. Niemand had iets door. Voebe kwam zelf terecht in verschillende tentoonstellingen met Labro's verzonnen kunstenaars, maar wist het destijds niet. Voebe zal Herman vragen namens de verschillende kunstenaars antwoord te geven op vragen rondom hun werk. Met een cameo-intermezzo door een HKU student die onderzoek doet naar appropriatie van kunstwerken als artistieke strategie, en die het vraaggesprek met het publiek zal inleiden.

In Juliaan Andeweg's deel van de middag staat de verborgen werkelijkheid centraal, die zich in en achter de zichtbare werkelijkheid begeeft - een centraal doel van de Hermetiek dat Juliaan zo fascineert. Duidelijk aanwezig in zijn schilderijen, installaties en animaties zijn referenties aan popcultuur en hedendaagse iconen. Maar wie daar voorbij kijkt vindt een scala aan verwijzingen naar mythologische en kunsthistorische fenomenen. In gesprek met dichter, literatuurwetenschapper en classicus Daniel Vorthuys, brengt Andeweg zijn praktijk in kaart aan de hand van verschillende ‘hoofdstukken' uit de muziekgeschiedenis: hoe metal, pop en punkmuziek, kruisen met de verschillende occulte verwijzingen in zijn werk.

Daniel Vorthuys (1986) schrijft poëzie, kritiek en maakt performance-installaties. Hij voert de rol op van spreker en leent van zowel klassieke lyrici als 20e-eeuwse popsterren. Hij herwerkt zo zijn sympathie voor het heldhaftige, mythisch-erotische, en ontzagwekkende, zonder crisis als toevluchtsoord te nemen.

>> Lees meer over de tentoonstelling De Gruyter & Andeweg

De tentoonstelling De Gruyter & Andeweg komt tot stand met dank aan Galerie Martin van Zomeren, Galerie van Gelder, het Mondriaan Fonds en de gemeente Den Haag.

Stroom School: De Gruyter & Andeweg
foto: Gerrit Schreurs, courtesy Stroom Den Haag
Voebe de Gruyter en Herman Labro
foto: Stroom Den Haag
Juliaan Andeweg (r) en Daniel Vorthuys
foto: Stroom Den Haag
De Gruyter & Andeweg
foto: design: The Rodina
Voebe de Gruyter, 'Herman Labro, de groeiende diamant', 2016
foto: Gerrit Schreurs, courtesy Stroom Den Haag