Etalage presentatie: Green Offshores

21 maart t/m 26 augustus 2018
Locatie: etalage
Stroom Den Haag, Hogewal 1-9
Te zien: 24 uur per dag vanaf de straat

Onderdeel van See You in The Hague, een veelzijdige vertelling over de ambitie en werkelijkheid van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht.

De stedelijke identiteit van Den Haag is nauw verbonden aan het supranationale politieke project van de Verenigde Naties. Van het Vredespaleis tot het Internationaal Strafhof: de architectuur van de stad toont de evolutie van dominante Westerse waarden. Zo onderstrepen klassieke vertellingen de relatie tussen de stedelijke en economische ontwikkeling van Den Haag, en tussen internationale diplomatie en vrede. De voorspoed van de stad is bovendien het gevolg van wereldwijde handel; variërend van koloniale plantages tot de hedendaagse defensie-industrie.

In Green Offshores, een archief en een installatie, bevraagt onderzoeker en ontwerper Lodovica Guarnieri de invloed van deze economieën op de ruimtelijke weergave van "Vrede en Recht". Het baant zich een weg door een doolhof van esthetische representaties van Vrede in koloniale en neokoloniale propaganda: van de Japanse rhododendrons in de tuin van het Vredespaleis tot de duinen die het Internationaal Strafhof omgeven.

Het werk heeft als doel een ander beeld van Den Haag te schetsen, en op die manier ons gangbare, positieve idee van Vrede te dekoloniseren, alsmede van de politieke agenda die hieraan ten grondslag ligt.

Over Lodovica Guarnieri
Lodovica Guarnieri is onderzoeker en ontwerper, en werkt op het grensvlak van kunst, geschiedenis en politiek. In haar praktijkgerichte onderzoek verkent zij de relatie tussen cultuur en economie met als doel verkapte machtsrelaties in de gebouwde omgeving aan het licht te brengen.
In haar werk verenigt ze het documentaire en conceptuele discours. Ze gebruikt design als een vorm van sociologisch onderzoek en als een manier om gevoelige, ruimtelijke, poëtische verhalen te vertellen (onder meer in de vorm van video's, installaties en performances).
lodovicaguarnieri.com

Met dank aan:
Green Offshores
is mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

'Green Offshores' door Lodovica Guarnieri
'Green Offshores' door Lodovica Guarnieri
'Green Offshores' door Lodovica Guarnieri
See You in The Hague
foto: graphic design: Autobahn