Werkplaats Thorbecke

visies op een nieuw monument

InLoop/EnTry
Hogewal 1-9
19 oktober t/m 7 december 2008


Eind 2007 bekrachtigde de Haagse gemeenteraad het initiatiefvoorstel voor een standbeeld voor Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872), de grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie. De initiatiefnemer, mevrouw Oosterholt (raadslid, VVD), benadrukte in haar voorstel dat het beeld herkenbaar en van waardige kwaliteit moest zijn. Deze en enkele impliciete aannames uit het voorstel prikkelden ons:
Kennelijk is hedendaagse kunst in de algemene opinie nog steeds synoniem met abstractie en ontoegankelijkheid? En wat wordt bedoeld met herkenbaarheid: de gestalte of het gelaat van de persoon Thorbecke, de staatsman Thorbecke, de revolutionair Thorbecke, de verbeelding van zijn gedachtegoed...? En voor wie: de Hagenaar, de politiek bewuste burger, nieuwe burger, de toerist, passant...?
 
Uitermate interessante en zinvolle vragen die niet onbeantwoord kunnen blijven bij het realiseren van zo een belangrijk standbeeld. Daarom nodigde Stroom onder de noemer ‘Werkplaats Thorbecke' kunstenaars uit, die in hun oeuvre regelmatig met de relatie macht/beeld, monument, kunst en stedelijkheid bezig zijn, om hún visie te geven op een hedendaags monument voor Thorbecke: Florian Göttke (Amsterdam), Hans van Houwelingen (Amsterdam), André Kruysen (Den Haag) en Gerlinde Schuller / Information Design Studio (Amsterdam).
 
BEKIJK HIER DE VOORSTELLEN:
Gerline Schuller (pdf document)
Hans van Houwelingen (pdf document)
Tentoonstelling Hans van Houwelingen 'Until it stops resembling itself' bij Stroom (2011): klik hier.
Florian Göttke (pdf document)
Andre Kruysen (pdf document)

De vier kunstenaars hebben inmiddels erg waardevolle en elkaar aanvullende documenten opgesteld. Daarin worden een cultuurhistorisch kader van ‘het monumentale' beschreven, locatie-analyse gemaakt, mogelijkheden tot actualisering verkend, politieke en maatschappelijke kaders geformuleerd.
Opvallend is dat de kunstenaars in hun visies bijna unaniem zijn over de locatie (in of rondom het regeringscentrum - Binnenhof), over de wenselijkheid van een referentie aan het Thorbecke monument in Amsterdam, en over de noodzaak om de persoon en/of zijn gedachtegoed periodiek te actualiseren (d.m.v. een rituele handeling, formeel programma of maatschappelijke discussie).
 
De documentaire presentatie ‘Werkplaats Thorbecke' is samengesteld door curator Mihnea Mircan en toont de bijdragen van Göttke, Van Houwelingen, Kruysen en Schuller tegen de achtergrond van enkele bestaande werken. Het gaat hierbij uitdrukkelijk om visies die elkaar op vele punten aanvullen en die de basis vormen voor een eventuele opdrachtformulering.
 
De presentatie 'Werkplaats Thorbecke' komt tot stand met steun van de Gemeente Den Haag.

Persreacties
Kunstbeeld, #12, december 2008 - januari 2009 (artikel 1)
Kunstbeeld, #12, , december 2008 - januari 2009 (artikel 2)
Den Haag Centraal, 14 november 2008
NRC, 7 november 2008
Trouw, 31 oktober 2008
de Volkskrant, 31 oktober 2008

Presentatie in het kader van de manifestatie nu monument.
Lees meer over Thorbecke, zijn leven en werk op Wikipedia.

Werkplaats Thorbecke
foto: Hagen Mumm
Werkplaats Thorbecke
foto: Hagen Mumm
Werkplaats Thorbecke
foto: Florian Göttke
Spinoza op weg naar Amsterdam
foto: montage: Hans van Houwelingen
Thorbecke op weg naar Den Haag
foto: montage: Hans van Houwelingen
Standbeeld op Thorbeckeplein in Amsterdam