Haagse Verdichting

Haagse Verdichting
Locatie: Hogewal 1-9
14 januari t/m 15 februari 2009

Ten behoeve van het debat over Verdichting dat op 14 januari bij Stroom werd gehouden hebben Corine Keus en Nanne Verbruggen (E19 Architecten) een objectieve analyse gemaakt van karakteristieke voorbeelden waar dichtheidsverhoging en typologische vernieuwing een nieuwe Haagse woonkwaliteit hebben geïntroduceerd. Het onderzoek wordt gepresenteerd in de entreeruimte van Stroom.

Download hier de pdf van deze analyse.


Brochure 'Haagse Verdichting'
gratis af te halen bij Stroom. Voor meer informatie klik hier.

Stroom Den Haag organiseerde op 14 januari samen met Monumentenplatform Den Haag een drukbezocht openbaar debat over binnenstedelijke verdichting naar aanleiding van de onlangs gepresenteerde Agenda voor de Haagse Verdichting. Op welke manier kan verdichting een bijdrage leveren aan de stedelijke kwaliteit van Den Haag?
Voor meer informatie over het debat klik hier.

Verdichting is volgens de Agenda noodzakelijk om de stedelijke kwaliteit van wonen, werken en leven te versterken, het groene karakter te behouden en om de groeiambitie tot 505.000 inwoners (30.000 extra woningen) te realiseren. De gemeente spreekt weliswaar van maatwerk en creativiteit, maar vat de opgave uiteindelijk samen in bouwhoogtes, alsof verdichting alleen over hoogbouw gaat. Opvallend is dat de Agenda bebouwing onder 50 meter buiten beschouwing laat terwijl juist in de zone van het maaiveld tot 50 meter prachtige voorbeelden te vinden zijn van Haagse verdichting. Deze hebben niet alleen een dichtheid opgeleverd die een stedelijke kwaliteit toevoegt, maar ook een die past bij de maat en schaal van de stad Den Haag. Denk aan hofjes, staartwoningen, woonhotels, maar ook aan succesvolle transformaties van fabrieks- of bedrijfsgebouwen in woningen.

foto: Stroom Den Haag
foto: Stroom Den Haag
foto: Stroom Den Haag
foto: Stroom Den Haag
foto: Stroom Den Haag