Ondertussen: Laura Snijders

11 september t/m 17 oktober 2021
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Open: woensdag t/m zondag: 12-17 uur

Laura Snijders heeft de Ondertussen ruimte begin september ingericht als tijdelijk atelier, om van daaruit toe te werken naar een presentatie die zich gaandeweg ontwikkelt en ontvouwt. Als uitgangspunt hiervoor vraagt ze zich af wat de rol en betekenis is van het lichaam binnen haar werk en praktijk. Een verkenning die begint met een onderzoek ter plekke naar hoe haar fysieke lichaam zich verhoudt tot de ruimte en tot het lichaam van een ander. Snijders benadert deze vraag vanuit een speels onderzoek naar interactie en wisselwerking.

De praktijk van Laura Snijders heeft zich sinds haar afstuderen in 2018 aan de afdeling Mode en Textiel van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag vanuit de modevormgeving ontwikkeld in de richting van autonoom beeldend onderzoek. Haar interesse in het menselijk lichaam (dat in haar vroegere werkveld zo maatgevend was) is gebleven, maar telkens vanuit een bredere blik. Ze wordt gedreven door een nieuwsgierigheid naar de krachten, processen en mechanismen die zo bepalend kunnen zijn voor hoe wij ons kleden, gedragen, manifesteren en onszelf zien - denk aan consumentisme, (groeps)identiteit en normering. Het is vaak een intuïtief beeldend onderzoek naar de achterliggende betekenissen, codes en taal, om deze te doorgronden, visualiseren, om te buigen of op scherp te zetten. Laura Snijders werkt daarbij het liefst met collagetechnieken, voornamelijk op het platte vlak met textiel, papier en stickers maar de laatste tijd ook meer ruimtelijk in de vorm van installaties en bij elkaar geplaatste objecten.

Laura Snijders ontving in 2020 een Stroom PRO Invest subsidie, en neemt deel aan de Stroom Invest Week van 27 september t/m 1 oktober 2021.

Links

Profiel op Haagsekunstenaars.nl
www.laurasnijders.com

Ondertussen
Ons Ondertussen-programma toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken die zijn ingediend in het kader van de PRO- en SPOT- subsidieregelingen van Stroom. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen. Het kan gaan om een (tussentijdse) rapportage van een onderzoek of project, een studiereis of bijvoorbeeld een netwerkpresentatie. De inrichting is in handen van de kunstenaar.

Archief Ondertussen presentaties


Ondertussen: Laura Snijders
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Studenten Design Art Technology aan ArtEz bezoeken de presentatie
foto: Vincent de Boer, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Laura Snijders
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Laura Snijders
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Laura Snijders
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Laura Snijders
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Laura Snijders
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag
Ondertussen: Laura Snijders
foto: Myung Feyen, courtesy Stroom Den Haag