Stroom Travels: Information Aesthetics door Karin Mientjes en Aaron Koblin <>TAG

zaterdag 29 september 2007, 16-22 uur
kosten per deelnemer: € 30,- inclusief diner
vertrekpunt en eindpunt: <>TAG, Stille Veerkade 19, Den Haag


Dwalen door de stad kun je opvatten als het verzamelen van gegevens. Hoe kun je deze persoonlijke ervaringen delen met anderen en de gemene deler vinden tussen de verschillende verzamelingen? De stad Den Haag is het gegeven, de routes het systeem, de deelnemer de onverwachte persoonlijke factor in het systeem.

Deze Stroom Travel is een zoektocht naar de esthetiek van een computersysteem middels een verkenning van de openbare ruimte van de stad. Het systeem is een vast gegeven maar de parameters worden bepaald door de persoonlijke visies en voorkeuren van de deelnemers aan deze Travel. Onder begeleiding van een aantal reisleiders van <>TAG, behalve Karin Mientjes en Aaron Koblin, zijn dat Hicham Khalidi, Keir Neuringer (USA) en Daniel Patijn - bepaalt iedere groep deelnemers een eigen onvoorspelbare route in het systeem. Na afloop van de verschillende routes worden alle bevindingen per groep verzameld en tijdens het diner in kaart gebracht. Deze kaart zal inzicht geven in de persoonlijke elementen van iedere route. Bekijk hetzelfde systeem vanuit verschillende perspectieven en krijg hierdoor een andere beleving van de stad en het systeem.

De Stroom Travel ‘Information Aesthetics' is onderdeel van de manifestatie 'After Neurath' die verspreid over de periode 2006-2008 wordt georganiseerd.

Karin Mientjes
is zelfstandig grafisch ontwerper te Den Haag. In haar werk ligt de focus op het snijvlak van verschillende designdisciplines. Met grafisch ontwerpen als achtergrond zoekt zij naar connecties; het combineren van een redactionele boodschap met media die gerelateerd zijn aan patronen, formaat en ruimte.
website Karin Mientjes

Aaron Koblin
(USA) is ontwerper, kunstenaar en researcher. In 2006 is hij afgestudeerd in de richting design/media aan de UCLA en werkt nu als onafhankelijk researcher en kunstenaar maar ook voor bedrijven als Yahoo.
website Aaron Koblin

<>TAG
is een platform voor hedendaagse audiovisuele kunst in Den Haag. De organisatie streeft ernaar een omgeving te creëren waarbinnen jonge ontwerpers en kunstenaars met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten, ideeën uitwisselen en nieuwe projecten initiëren. Hierdoor ontstaat een netwerk waarbinnen kennis en ervaring wordt gedeeld.
website <>TAG

Stroom Travels worden begeleid en samengesteld door mensen met een bijzondere visie op de stad. Dit resulteert in unieke reizen door Den Haag waarbij het publiek de stad vanuit een ongekende gezichtshoek kan bekijken en op een verrassende manier kan ervaren. De Stroom Travels worden mede mogelijk gemaakt dankzij het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

logo ontwerp: Peter Bilak