De Veranderende Stad

Een excursie i.s.m. met BNA Haaglanden langs diverse woningbouwprojecten in de Schilderswijk, Transvaal en Den Haag Zuid West. Aan de hand van enkele nieuwbouw en renovatie-projecten en woonprojecten voor Marokkaanse en Turkse ouderen werd onderzocht welke invloed niet-westerse culturen hebben op de architectuur en stedenbouw in Den Haag.
In de wijk Transvaal werd het in aanbouw zijnde complex aan de Stellenboschstraat (opdrachtgever woningbouwcorporatie Vestia, Architectenbureau Marlies Röhmer bv) bezocht en een complex van bejaardenwoningen voor Marokkaanse Nederlanders, Dar Es Salaam (Huis van Vrede) aan de Fischerstraat (Haag Wonen, Claus en Kaan Architecten). Vervolgens in Den Haag Zuid West het Hof Loevesteijn (Vestia, Van Schagen Architecten/Arpros Architecten) en een klein woningbouwcomplex aan de Assumburgweg (Proper Stok, HeblyTheunissen Architecten). Na Turkse thee en koekjes bij Woongroep Baris Evi in de Doedijnstraat (Haag Wonen, architect Martin Richardson) volgde een wandeling langs diverse woonprojecten in de Schilderswijk ontworpen door Alvaro Siza/Geurst&Schulze in opdracht van HaagWonen.

Opvallend aan de excursie was dat er nauwelijks van zichtbare aanpassingen of specifieke architectuur in relatie tot het onderwerp sprake was. De discussie spitste zich toe op de vraag of er nu juist wel of niet met allochtone bewoners rekening gehouden moet en kan worden. De meningen hierover liepen zeer uiteen. Duidelijk werd dat er met betrekking tot de stedenbouwkundige samenhang en de inrichting van de openbare ruimte nog heel wat te ontwikkelen is. Na een Hindoestaans buffet in theater Concordia, hield Jeroen Geurst een inleiding over zijn ervaringen in de Schilderswijk en Transvaal in Den Haag en het Rotterdamse Le Medi, gevolgd door een levendig debat o.l.v. Peter ter Horst (hoofdredacteur Haagsche Courant), tussen Arnold Reijndorp (stadssocioloog), Gert Middelkoop (econometrist/planoloog) en Bert Jacobs (directeur beleid Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag).

Rogier Slop, Haagsche Courant, Bouwen voor een andere wereld in de stad, 07-10-04
'Ruim honderd architecten (uit Den Haag, maar ook van ver buiten de stad) maakten gisteren een excursie naar Haagse stadsstukjes. Centraal thema: bouwen en plannen voor een andere wereld. In hoeverre valt stadsplanning en architectuur te rijmen met het onvoldongen feit dat steeds meer mensen uit andere culturen hier komen wonen?
Het antwoord begint al op de tekentafel. En dat was ook de reden waarom Stroom, het Haagse centrum voor beeldende kunsten (sinds kort uitgebreid met een afdeling architectuur) en de kring Haaglanden van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) eens willen laten zien wat er zoal (soms) letterlijk te koop is in de multiculturele stad.
De architecten krijgen in een schoolreisjes-achtige colonne van twee bussen een inkijkje in ‘het nieuwe bouwen'. In Transvaal Den Haag Zuidwest en in de aloude koploper van etnisch bouwen, de Schilderswijk. De diverse gastheren en gastvrouwen, die veelal namens de woningbouwcorporaties de projecten toelichten, worden bestormd met vragen. En de basisvraag is eigenlijk steeds hetzelfde: wat wil je hier nou mee voor een veranderende, vaak allochtone bevolking en wat levert het op?'

excursie De Veranderende Stad
foto: Stroom Den Haag
excursie De Veranderende Stad
foto: Stroom Den Haag
excursie De Veranderende Stad
foto: Stroom Den Haag
excursie De Veranderende Stad
foto: Stroom Den Haag
excursie De Veranderende Stad
foto: Stroom Den Haag