Stadsklas: AMSTERDAM - Hoe bouw ik een community?

Hoe bouw ik een community?

Maandag 7 september 2015, AMSTERDAM
Tijd: 9:30-17:30 uur
Met de gidsen:
Elien van Riet (Community Builder Stichting NDSM-werf en co-founder Urban Tribes) en Steven Delva (Delva Landscape Architects en mede-initiatiefnemer De Ceuvel)
Kosten
: € 99,- (exclusief € 20,79 btw en reiskosten naar Amsterdam), inclusief catering gedurende de hele dag.
Er is een aantal studentenplekken beschikbaar voor € 49,- (exclusief € 10,29 btw).
Stadsklas Amsterdam heeft plaats voor max. 15 deelnemers
http://stadsklas.nl

Overzichtspagina Stadsklas 2015

Een community bouwen is één ding, deze onderhouden, ontwikkelen en behouden is een tweede. Over hoe je dat doet gaat de tweede Stadsklas van 2015. Dat gebeurt aan de hand van twee praktijk-voorbeelden: de NDSM-werf en De Ceuvel, beide broedplaats, maar vanuit andere belangen en vraagstukken georganiseerd. Waar de NDSM-werf zich na 15 jaar buigt over de vraag hoe ze zich als community en alternatieve plek kunnen blijven manifesteren, is De Ceuvel pas net begonnen met het bouwen van een gemeenschap.

Gidsen Elien van Riet en Steven Delva nemen deelnemers mee langs beide plekken waarbij we ook een groot aantal andere betrokkenen zullen spreken. Ze lichten toe hoe zij de communities mee helpen te ontwikkelen en gaan in gesprek over de vraag welke rol er is weggelegd voor de communities bij de ontwikkeling van de stad en Amsterdam-Noord in het bijzonder.

Over de gidsen:
Elien van Riet studeerde theaterwetenschappen en filosofie en is mede-oprichter van de coöperatie Urban Tribes. Ze heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van on- en off-line communities, waarbij het verbinden van mensen, het delen van eigenaarschap en het benutten van intuïtieve kennis belangrijke doelen zijn.

Steven Delva is landschapsarchitect en oprichter van Delva Landscape Architects. Het bestaande landschap - van moeras tot metropool - vormt een levende bron van energie en inspiratie voor hun projecten. Dat zie je heel direct bij De Ceuvel waar de zuivering van de bodem de grondslag vormt voor het ontwerp. Delva is ook betrokken bij Circulair Buiksloterham.

Stadsklas is een intensief en onorthodox lesprogramma dat zich onder het motto ‘learning by doing' richt op het onderzoeken en leren van nieuwe vaardigheden in de stedelijke ontwikkeling. Stadsklas 2015 is een initiatief van Stroom Den Haag en komt tot stand in nauwe samenwerking met Willemijn Lofvers, Hans Venhuizen, Tim Devos en Golfstromen. Het programma wordt ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

De Ceuvel, Amsterdam
foto: © Adam Nowek
Stadsklas Amsterdam 2015
NDSM Werf, Amsterdam
Stadsklas 2015