Stroom Den Haag http://www.stroom.nl Stroom Den Haag is een actief centrum voor beeldende kunst en architectuur. nl info@stroom.nl 1440 http://stroom.nl/gfx/stroom_logo_nl.gif Stroom Den Haag http://www.stroom.nl 22 jun - 23 aug | OpZicht: Marit Mihklepp http://www.stroom.nl/activiteiten/kleine_presentatie.php?kt_id=5379629 Een archief voor dromen over vliegen, of hoe mensen het onmogelijke kunnen ervaren. 28 jun - 28 aug | Ondertussen: Ingmar König http://www.stroom.nl/activiteiten/kleine_presentatie.php?kt_id=9955581 Foto's en een verlichtingsinstallatie met een kluwen aan spots, gloeilampen, LED-strips en TL buizen. 14 mei - 04 sep | Imagine: De ontmoeting met de Ander http://www.stroom.nl/activiteiten/kleine_presentatie.php?kt_id=2403846 Etalage n.a.v. het feit dat het voormalig Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt verbouwd om 350 statushouders te huisvesten. 21 mei - 30 nov | Stadsklas 2016 http://www.stroom.nl/activiteiten/manifestatie.php?m_id=914826 Learning by doing. Spoedcursussen werken aan, in en met de bestaande stad aan de hand van alternatieve stedenbouwpraktijken. 08 okt - 13 nov | Circles of Focus: The Fall Experiment http://www.stroom.nl/activiteiten/tentoonstelling.php?t_id=2408748 Kunstenaars Christine Borland en Brody Condon onderzoeken het potentieel van het maken van afdrukken in klei, als juridisch bindend legaat bij lichaamsdonatie.