Vacature Medewerker Atelierbeleid

Stroom Den Haag zoekt:

MEDEWERKER ATELIERBELEID
(0,8/0,6 fte)

DE REACTIETERMIJN VOOR DEZE VACATURE IS INMIDDELS GESLOTEN!

Stroom Den Haag zoekt een ondernemende geest met hart voor kunst en verstand van vastgoed, die gemakkelijk navigeert in de Haagse kunstwereld en binnen no time zijn / haar plek vindt in netwerken die voor de functie relevant zijn. Hij of zij zoekt mogelijkheden, legt verbindingen en ziet kansen voor de huisvesting van Haagse kunstenaars en creatieve makers.

Stroom Den Haag ontwikkelt en voert een kunstenaarsbeleid uit waar het atelierbeleid een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Wij zijn een intermediair tussen diverse partijen teneinde goede en betaalbare ateliers voor professionele kunstenaars te bewerkstelligen.

Veranderingen van de kunstenaarspraktijk en de daarmee samenhangende ruimtevraag, maar ook culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, vragen om een breder perspectief dan het atelierbeleid dat Stroom tot nu toe hanteerde. Dat betekent dat Stroom een andere rol zal kunnen spelen in creatieve huisvesting; niet alleen als bemiddelaar, maar wellicht ook als aanjager, innovator, kenniscentrum, makelaar van relaties en verbindingen met andere kunstdisciplines en kennisvelden.

De Medewerker Atelierbeleid zal aanvankelijk onderzoekend ondernemen om ruimte en kansen te verkennen ten behoeve van nieuw beleid; en in een tweede fase uitvoering geven aan dat nieuwe beleid. Dat wil zeggen dat we graag samen met degene die de functie gaat vervullen het profiel verder vorm willen geven; passend bij de visie van Stroom en passend bij het kunstklimaat van Den Haag.


VERANTWOORDELIJKHEDEN
De functie heeft drie verantwoordelijkheids- c.q. resultaatgebieden:
(a) voorbereiding en uitvoering van (nieuw) beleid,
(b) bemiddeling en advisering t.a.v. atelierruimtes,
(c) zorgdragen voor een adequate administratie.

WERKZAAMHEDEN
BELEIDSVOORBEREIDING
-ontwikkelen van en uitvoering geven aan atelierbeleid
-veldonderzoek naar kansen en mogelijkheden in Den Haag
-onderhouden en uitbreiden netwerk
-verstrekken, delen en ontsluiten van kennis/expertise
-investeren in verbindingen met andere kunstdisciplines en kennisvelden
BEMIDDELING/ADVISERING
-bemiddelen en toewijzen van atelierruimtes
-toetsen en behandelen van aanvragen voor atelierruimte
-bijhouden atelierbestand
-begeleiden en behandelen van OBJECT subsidieaanvragen
-adviseren kunstenaars, kunst(enaars)organisaties m.b.t. ruimtevraag/behoeftes
-persoonlijk afhandelen van diverse vragen en kwesties
ADMINISTRATIE
-zorg dragen voor een efficiënte en adequate atelieradministratie
-update websites (Stroom, AtelierAntwoord)

GEVRAAGDE KWALITEITEN
-HBO werk- en denkniveau
-aantoonbare kennis van, ervaring met en visie op atelierbeleid
-bouwtechnisch inzicht en kennis van vastgoed
-affiniteit met de beeldende kunstsector en uiteenlopende praktijken van kunstenaars
-actieve, zelfstandige, doortastende en kordate instelling
-goede sociale vaardigheden en klantgericht kunnen werken
-beschikt over sociaal-culturele antenne
-tact, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen
-flexibiliteit en stressbestendigheid
-accuratesse en probleemoplossend vermogen
-beheersing Engels en Microsoft Office (Excel)
-topografische kennis van Den Haag is een aanbeveling

Stroom Den Haag volgt de arbeidsvoorwaarden van de Gemeente Den Haag. Wij bieden een aanstelling van 0,8 fte voor het eerste jaar en eventueel daaropvolgend een aanstelling van 0,6 fte. De functie ‘Medewerker Atelierbeleid' wordt gehonoreerd met schaal 9. Je treft een spannende, dynamische en ondersteunende werkomgeving.

HOE SOLLICITEREN
Stuur jouw sollicitatiebrief met motivatie en beknopt CV vóór 27 maart 2017 via email naar:
vacature@stroom.nl
Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke behandeling. Sollicitaties worden geanonimiseerd behandeld.